دبیر علمی صورتجلسه های کمیته های علمی تهران

 | تاریخ ارسال: 1398/3/18 | 
جلسه سوم کمیته سوم «ج»
چهارشنبه 22/3/98
 
اعضای جلسه: دکتر ادیب زاده- دکتر قره داغی- دکتر مزینانی- دکتر عباس زاده- آقای قادری- دکتر علی محمدی- دکتر میرجلیلی- دکتر مهدی زاده- آقای محمودی
 
ابتدا دکتر قره داغی صورتجلسه دوم را قرائت فرمودند- سپس سوالات چهارم و پنجم مطرح شده و مورد بحث قرار گرفت و موارد زیر مقرر شد:
 1. با توجه به شرح وظایف پزشکی قانونی مندرج در قانون تشکیل سازمان و لزوم نیاز به کارشناسی این موضوع، پزشکی قانونی به عنوان بازوی قوه قضائیه در امور پزشکی در این خصوص نیز وظیفه ارزیابی و اظهارنظر در پاسخ به استعلامات قضایی را دارا می‌باشد. بدیهی است چنین وظیفه‌ای تنها برای این سازمان تعریف شده و برای سایر پزشکان یا روانپزشکان ولو بتوانند در مورد TS نظر دهند- موضوعیتی نخواهد داشت. به عبارت دیگر با توجه به اینکه ناخشنودی جنسیتی یک موضوع فنی تخصصی است چنانچه تغییر جنسیت بدون نظر تخصصی کمیسیون پزشکی قانونی صورت پذیرد وجاهت علمی و قانونی خود را از دست خواهد داد. به ویژه اینکه براساس قانون آئین دادرسی مدنی نظام قضایی رأساً نمی‌تواند در موضوعی فنی کارشناسی نماید. (مواد 199 و 257 قانون آیین دادرسی مدنی)
 2. پزشکی قانونی موظف است نظریه نهایی را با شفافیت کامل و به دور از هرگونه ابهام یا پیچیدگی ارائه نماید تا تصمیم گیری براساس آن انجام شود.


صورتجلسه شماره 2 کارگروه ج (هفتمین همایش طب و قضا) شنبه 11/3/98
استان تهران
 
*پاسخ سوال اول "اهمیت و ابعاد مختلف اختلال هویت جنسی (ناخشنودی جنسی)" موارد زیر اشاره شد:
1- تأثیر غیر قابل انکار و زیاد مبتلایان (حتی اگر تعدادشان اندک باشد) بر روی مکانهای واجد زندگی جمعی (زندان- مدرسه- پادگان- ...) وسایر محل های حضور موقت یا دائم (بیمارستان، زندان، ...)
2- تابو بودن موضوعات و مسائل مرتبط با جنسیت در جامعه تا حدی که رسانه‌ها به راحتی در مورد آن صحبت نمی‌کنند.
3- وجود سلائق و دیدگاه‌های مختلف در زمینه برخورد و مدیریت این اختلال و چالش‌ها و ابهاماتی که در این باره وجود دارد.
4- دارا بودن قابلیت مطرح شدن در عرصه بین المللی و بروز هجمه‌های سیاسی توسط سازمانهای مدعی حقوق بشر با این ادعا که به این اقلیت رسیدگینمی شود یا کفایت رسیدگی وجود ندارد.
5- اختلال ناخشنودی جنسی از موضوعاتی است که می تواند بهداشت جامعه را دستخوش تأثیر نماید چرا که ارتباط جنسی این افراد تا قبل از درمان و جراحی تداعی کننده همجنسگرایی است.
6- با توجه به تأثیر فراوان روی خانواده فرد مبتلا، نیاز به ارتقاء آگاهی و اطلاعات افراد خانواده جهت پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی و عدم طرد فرد مبتلا می‌باشد.
7- توجه به بعد انسانی موضوع و رهانیدن فرد مبتلا از درد و رنج و دغدغه‌ای که با آن درگیر است.
8- ضرورت تبیین و تدوین آئین نامه و بخشنامه ای که لازم الاجرا برای قضات دادگاههای امور حسبی بوده و وحدت رویه را سبب شود.
 
*پاسخ سوال دوم- دلیل افزایش شیوع اختلال هویت جنسی نسبت به سالیان گذشته
1- عدم آگاهی مبتلایان تا سالهای قبل نسبت به آنچه باید انجام دهند یا مکانی که باید مراجعه نمایند که در نهایت سبب تحمل بیماری یا مهاجرت یا خودکشی یا ... می شد و به هر ترتیب در سیستم آماری وارد نمی‌شدند.
2- افزایش آگاهی عمومی جامعه نسبت به این اختلال که سبب می‌شود مبتلایان در هر طیف که باشند مراجعه نمایند. (در کشور ما آمار رسمی وجود ندارد. در دنیا 12000/1 )
3- افزایش دسترسی مبتلایان با توجه به انجام فرایندهای ارزیابی و درمان در تعدادی از استانها علاوه بر استان تهران که سبب سهولت مراجعه و افزایش آن شده است.
 
*سایر نکات مطروحه:
- علیرغم اینکه این موضوع واجد ابعاد فراوان است در خصوص همایش تنها توجه و تمرکز روی ابعاد حقوقی قضایی و روانپزشکی لازم خواهد بود.
- در حال حاضر آمار دقیقی از جامعه TS در ایران وجود ندارد که یکی از دلایل آن این است که مراجع مرتبط آمار محدود خود را ارائه می‌نمایند که بخشی از آمار حقیقی است (پزشکی قانونی از مراجعین، بهزیستی از مراجعین نیازمند کمک مالی، دادگاهها از مراجعینی که پیگیری نهایی را انجام داده اند و ...)
- در حال حاضر مقررات واحدی برای انجام امور قضایی مبتلایان وجود ندارد و تنها مواردی که حاصل تجربه است لحاظ می‌شود: داشتن 18 سال تمام، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، عدم دوتابعیتی بودن، معرفی و تأیید اختلال توسط روانپزشک و پس از احراز این موارد به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع می‌شوند.
- شیوع 12000/1 مربوط به مراجعین ثبت شده است. با در نظر داشتن افرادی که درجاتی از اختلال را دارند ولی با آن کنار آمده اند یا در مراجعه تردید دارند آمار بیشتر است و به 2000/1 می‌رسد.
- افزایش آمار اختلال هویت جنسی از نوع مؤنث به مذکر (F به M) در سطح جهانی هم وجود دارد اما دلیل آن مشخص نشده (در این خصوص مقرر شد سرکار خانم دکتر صمدی مستندات آماری سال گذشته کمیسیونهای استان تهران را در جلسه بعد ارائه نمایند).
- مواردی که در ایتولوژی بیماری، علل شیوع آن و ... مطرح شده به اثبات قطعی نرسیده است.
 
*اعضاء: دکتر قادری- دکتر توحیدی- دکتر ادیب زاده- دکتر صابری- دکتر قره داغی- دکتر مینوی- دکتر مزینانی- دکتر صدری- دکتر میرجلیلی- دکتر علی محمدی- دکتر مهدیزاده

صورتجلسه طب و قضا
استان تهران
 
جلسه مورخ 28/2/98 ساعت 13:30 تا 15
 1. مقرر شد اختلال هویت جنسی و داخل پرانتز (ناخشنودی جنسیتی) نامیده شود.
در بیمار و اختلال بودن آن مشکلی نیست ولی در حال حاضر در DSMIV به عنوان ناخشنودی نام برده شده است.
 1. به دلیل آنکه جنسیت یکی از مولفه‌های مهم هویتی افراد (identification) می باشد فلذا تغییر هویت جنسیتی و تغییر جنسیت اهمیت به سزایی دارد. و در ابعاد مختلف خانوادگی، شغلی، اجتماعی، حقوقی ، سیاسی، فقهی قابل بررسی است که در این همایش به منظر فقهی، حقوقی، پزشکی پرداخته شده است.
 2. مطالعه پژوهشی و آنالیز آماری قابل ملاحظه‌ای بررسی آینده کسانی که تغییر جنسیت داده اند نداریم که به نظر می‌رسد به دلیل عدم رضایت این افراد جهت کنکاش در زندگی خصوصی آنها به دلیل محرمانگی بحث جنسیت است.
 3. مقرر شد سوالی تحت عنوان «چالشها و مشکلات افراد مبتلا پس از تغییر جنسیت چیست؟» اضافه شود.
 
اعضای جلسه:
آقای دکتر کارگربیده
آقای دکتر قره داغی
آقای دکتر علی محمدی
آقای دکتر مینوی
آقای دکتر ادیب زاده
آقای دکتر صابری
آقای دکتر میرجلیلی
خانم دکتر مزینانی
(آقای دکتر توحیدی از پژوهشگاه قوه قضائیه)دفعات مشاهده: 2641 بار   |   دفعات چاپ: 306 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دبیر علمی صورتجلسه های کمیته های علمی تهران

 | تاریخ ارسال: 1398/3/18 | 
مبتلا، نیاز به ارتقاء آگاهی و اطلاعات افراد خانواده جهت پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی و عدم طرد فرد مبتلا می‌باشد.
7- توجه به بعد انسانی موضوع و رهانیدن فرد مبتلا از درد و رنج و دغدغه‌ای که با آن درگیر است.
8- ضرورت تبیین و تدوین آئین نامه و بخشنامه ای که لازم الاجرا برای قضات دادگاههای امور حسبی بوده و وحدت رویه را سبب شود.
 
*پاسخ سوال دوم- دلیل افزایش شیوع اختلال هویت جنسی نسبت به سالیان گذشته
1- عدم آگاهی مبتلایان تا سالهای قبل نسبت به آنچه باید انجام دهند یا مکانی که باید مراجعه نمایند که در نهایت سبب تحمل بیماری یا مهاجرت یا خودکشی یا ... می شد و به هر ترتیب در سیستم آماری وارد نمی‌شدند.
2- افزایش آگاهی عمومی جامعه نسبت به این اختلال که سبب می‌شود مبتلایان در هر طیف که باشند مراجعه نمایند. (در کشور ما آمار رسمی وجود ندارد. در دنیا 12000/1 )
3- افزایش دسترسی مبتلایان با توجه به انجام فرایندهای ارزیابی و درمان در تعدادی از استانها علاوه بر استان تهران که سبب سهولت مراجعه و افزایش آن شده است.
 
*سایر نکات مطروحه:
- علیرغم اینکه این موضوع واجد ابعاد فراوان است در خصوص همایش تنها توجه و تمرکز روی ابعاد حقوقی قضایی و روانپزشکی لازم خواهد بود.
- در حال حاضر آمار دقیقی از جامعه TS در ایران وجود ندارد که یکی از دلایل آن این است که مراجع مرتبط آمار محدود خود را ارائه می‌نمایند که بخشی از آمار حقیقی است (پزشکی قانونی از مراجعین، بهزیستی از مراجعین نیازمند کمک مالی، دادگاهها از مراجعینی که پیگیری نهایی را انجام داده اند و ...)
- در حال حاضر مقررات واحدی برای انجام امور قضایی مبتلایان وجود ندارد و تنها مواردی که حاصل تجربه است لحاظ می‌شود: داشتن 18 سال تمام، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، عدم دوتابعیتی بودن، معرفی و تأیید اختلال توسط روانپزشک و پس از احراز این موارد به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع می‌شوند.
- شیوع 1 در 12000 مربوط به مراجعین ثبت شده است. با در نظر داشتن افرادی که درجاتی از اختلال را دارند ولی با آن کنار آمده اند یا در مراجعه تردید دارند آمار بیشتر است و به 1 در 2000 می‌رسد.
- افزایش آمار اختلال هویت جنسی از نوع مؤنث به مذکر (F به M) در سطح جهانی هم وجود دارد اما دلیل آن مشخص نشده (در این خصوص مقرر شد سرکار خانم دکتر صمدی مستندات آماری سال گذشته کمیسیونهای استان تهران را در جلسه بعد ارائه نمایند).
- مواردی که در ایتولوژی بیماری، علل شیوع آن و ... مطرح شده به اثبات قطعی نرسیده است.
 
*اعضاء: دکتر قادری- دکتر توحیدی- دکتر ادیب زاده- دکتر صابری- دکتر قره داغی- دکتر مینوی- دکتر مزینانی- دکتر صدری- دکتر میرجلیلی- دکتر علی محمدی- دکتر مهدیزاده


صورتجلسه طب و قضا
استان تهران
 
جلسه مورخ 28/2/98 ساعت 13:30 تا 15
 1. مقرر شد اختلال هویت جنسی و داخل پرانتز (ناخشنودی جنسیتی) نامیده شود.
در بیمار و اختلال بودن آن مشکلی نیست ولی در حال حاضر در DSMIV به عنوان ناخشنودی نام برده شده است.
 1. به دلیل آنکه جنسیت یکی از مولفه‌های مهم هویتی افراد (identification) می باشد فلذا تغییر هویت جنسیتی و تغییر جنسیت اهمیت به سزایی دارد. و در ابعاد مختلف خانوادگی، شغلی، اجتماعی، حقوقی ، سیاسی، فقهی قابل بررسی است که در این همایش به منظر فقهی، حقوقی، پزشکی پرداخته شده است.
 2. مطالعه پژوهشی و آنالیز آماری قابل ملاحظه‌ای بررسی آینده کسانی که تغییر جنسیت داده اند نداریم که به نظر می‌رسد به دلیل عدم رضایت این افراد جهت کنکاش در زندگی خصوصی آنها به دلیل محرمانگی بحث جنسیت است.
 3. مقرر شد سوالی تحت عنوان «چالشها و مشکلات افراد مبتلا پس از تغییر جنسیت چیست؟» اضافه شود.
 
اعضای جلسه:
آقای دکتر کارگربیده
آقای دکتر قره داغی
آقای دکتر علی محمدی
آقای دکتر مینوی
آقای دکتر ادیب زاده
آقای دکتر صابری
آقای دکتر میرجلیلی
خانم دکتر مزینانی
(آقای دکتر توحیدی از پژوهشگاه قوه قضائیه)

دفعات مشاهده: 2619 بار   |   دفعات چاپ: 301 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزار کنندگان

تاریخ های مهم

 • مهلت ارسال مقاله
       ۳۰  دی ماه
 • تاریخ برگزاری همایش:
        ۴ -۲ اسفند ماه  ۱۴۰۱

پوستر کنگره

هفتمین همایش سراسری طب و قضا
زمان همایش:
۲-۴
اسفند ماه ۱۴۰۱
محور های همایش:

      1- واكاوي پزشكي، حقوقي و فقه عوامل موثر در مصدوميت و فوت

 - تأثیر استرس و هیجان ناشی از

   درگیری لفظی و یا فیزیکی در فوت

 -  تأثیر ضعف جسمانی و بیماری

    زمینه ای در بروز صدمه و یا فوت

- برآورد میزان تأثیر بیماری زمینه ای

 و قصور پزشکی در فوت 

 - شاخص هاي تعيين مسري

  و یا موثر بودن صدمات در فوت

 نقش زمان در آن

2- بررسي و واكاوي پزشكي،حقوقي و فقهي مسائل نوین پزشكي

- اختلال هويت جنسي (ملال جنسیتی)
- رحم جایگزین، سقط جنین قانونی
- اهداي جنين، اسپرم
 و تخمك

3- بررسي و واكاوي پزشكي، حقوقي و فقهي جبران خسارات آسیب دیدگان از اقدامات تشخیصی درمانی

-  تناسب هزینه های درمانی صدمات با دیه و یا ارش آنها
-  برقراری نظام بیمه ای بدون مقصر(No Fault) برای جبران خسارت بیماران
 

- چالش های بیمه مسئولیت پزشکان در جبران خسارت بیماران 

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

_

آمار سایت

 • کل کاربران ثبت شده: 292 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • میهمانان در حال بازدید: 6 کاربر
 • تمام بازدید‌ها: 404390 بازدید
 • بازدید ۲۴ ساعت قبل: 224 بازدید

لیسل