دبیر علمی صورتجلسه های کمیته علمی بوشهر

 | تاریخ ارسال: 1398/5/2 | 
زمان جلسه: 27/03/1398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          مکان جلسه: سالن اجتماعات اداره کل پزشکی قانونی بوشهر
دستور جلسه: منظور از واژه خطر جانی مندرج در ماده 718 قانون مجازات اسلامی واژه تهدید جانی مندرج در ماده واحده سقط درمانی چیست؟
حاضرین جلسه:
  1. دکتر شیث امینی        2-دکتر بهنام نبوی          3-دکتر جعفر کجوری        4-هیام حسینی
مهمانان جلسه:        5- محمد رشیدپور(کارشناس حقوقی)         6- دکتر عبدالرسول دشتی(قاضی) 
خلاصه مطالب مطروحه در جلسه:
جلسه با محوریت موضوع بررسی تهدید و خطر جانی در سه بخش سقط جنین، تحمل کیفر، همسرآزاری به ویژه سقط قانونی جنین برگزار شد.که استفتائات متعدد مراجع محترم قضایی مطالعه شد. با توجه به قانون مجازات اسلامی و مطالعه استفتائات و اظهار نظر کارشناسان پیرامون سقط جنین جمه بندی به شرح ذیل اعلام گردید.
1- تعریف واژگان خطر و تهدید جانی
2- هر چند خطر جانی در مرحله بالاتر و از شدت و حدت بیشتر نسبت به تهدید جانی قرار دارد و در تهدید جنبه بالقوه بیش از بالفعل و در خطر جنبه بالفعل بیش از بالقوه نمایان تر می باشد لکن در قانون این دو واژه تقریباً معادل هم درنظر گرفته شده است .
3- در صدور مجوز سقط قانونی پیشنهاد می گردد قبل از ولوج روح و قبل از 4 ماهگی تهدید جانی معادل خطر جانی در نظر گرفته شود و پس از 4 ماهگی  ولوج روح صرفاً تصمیم گیری بر مبنای خطر جانی باشد .
4- آسیب عضو و احتمال از کار افتادگی عضو نیز به عنوان تهدید و خطر جانی در نظر گرفته شود و در مواردی که حسب نظر کارشناسان پزشکی نقص عضو یا از کار افتادن عضو در صورت ادامه بارداری محتمل است  به عنوان تهدید جسمی و جانی که حرج مادر را به دنبال دارد در نظر می گیرد و در صورت صلاحدید تغییراتی در بخشنامه و دستورالعمل ها به منظور صدور مجوز سقط جنین در این موارد نیز پیشنهاد می شود.
جمع بندی مطالب جلسه:
 تفاوت واژگان بین تهدید و خطر در ماده واحده
 در موارد تهدید، ضرر، مشقت، خطر جانی و عسر و حرج مادر تا قبل از دمیدن روح به جنین مجوز سقط درمانی صادر می گردد و در صورتی که خطر جانی برای مادر برای حفظ جان در هر زمانی یک اورژانس پزشکی محسوب می گردد که مطابق شرایط اورژانس در علم پزشکی برخورد می شود و نیازی به مجوز سقط نمی باشد عسر و حرج برای بقای خانواده یک امر موضوعی است  و در این موارد نیز تا زمان دمیدن روح به جنین مجوز سقط درمانی صادر می گردد (طبق فتوای آیت الله شاهرودی)
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه: هیام حسینی
 
 
  
زمان جلسه: 19/03/1398 مکان جلسه: سالن اجتماعات اداره کل پزشکی قانونی بوشهر
دستور جلسه: ارائه سوالات مطرح در "محور تبیین واژگان مندرج در قوانین موثر در کارشناسی های پزشکی" در هفتمین همایش طب و قضا
حاضرین جلسه: دکتر شیث امینی        2-دکتر بهنام نبوی          3-دکتر جعفر کجوری        4-هیام حسینی
مهمانان جلسه:        5- محمد رشیدپور(کارشناس حقوقی)         6- دکتر عبدالرسول دشتی(قاضی) 
خلاصه مطالب مطروحه در جلسه:
 در این جلسه بیشتر معرفی و شفاف سازی پیرامون واژه تهدید و خطر جانی در سقط جنین بحث و تبادل نظر شد.
 
معنای لغوی تهدید و خطر جانی از نظر قانونگذار یکی می باشد و در متن قانون بین این دو تفاوتی قائل نشده است ولی از لحاظ منطقی خطر یک مرحله فراتر از تهدید می باشد و بین این دو فاصله می باشد ولی هیچ کس نمی تواند این فاصله بین آنها را تعیین کند چون غیر قابل پیش بینی می باشد از جهتی اگر بین این دو واژه تفاوت قائل شویم تشخیص متخصصان و پزشکان سلیقه ای می شود، مثلا آمار سقط درمانی بالا خواهد رفت و هر موردی به عنوان تهدید قلمداد می شود.
مثال: خانم بارداری دارای بیماری (کم کاری تیروئید، ام اس و یا دیابت) در اوایل بارداری به پزشکی قانونی مراجعه می کند و به دلیل بیماری درخواست سقط جنین می کند آیا این چنین مواردی که اکنون خطر جانی وجود ندارد ولی در آینده یک تهدید بالقوه برای جان مادر دارد آیا می توان براساس تهدید مجوز صادر کرد یا نه؟  
اگر دو واژه تهدید و خطر جانی جدا باشد دست همکاران پزشکی قانونی در موارد سقط باز می شود که هر کسی می تواند مجوز بدهد و پس توجه در استفاده از این دو واژه در موارد پزشکی قانونی و تصمیم گیری های مربوط به کارشناسان حقوقی بسیار مهم و حائز توجه می باشد و این نکته بسیار قابل تامل می باشد و نیاز بررسی های بیشتری در این حیطه را می طلبد.
جمع بندی مطالب جلسه:
تفاوت واژگان بین تهدید و خطر و ارائه مثال های بیماری های تهدید کننده حیات مادر در بارداری و جمع بندی و پاسخگویی به سوالات مربوط به حوزه تهدید و خطر جان
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه: هیام حسینی
 

     
 اداره کل پزشکی قانونی استان بوشهر
 
                                                                                         
سومین جلسه کمیته علمی مربوط به هفتمین همایش طب و قضا با محوریت موضوع عرف در ساعت 7:30 مورخه 31/2/98 شروع شد . در ابتدا دکتر امینی سوالات و ابهامات در این بخش مطرح و پس از بحث و تبادل نظر که به پیوست ارسال می گردد به شرح ذیل جمع بندی شد .
عرف خاص و یا عرف عام در شرایط مختلف فرق می کند و بعضاً عرف خاص و بعضاً عرف عام در تصمیم گیری پزشکان در صدور گواهی ها مدنظر قرار می گیرد لکن بنظر می رسد نقش عرف عام بیش از عرف خاص پررنگ تر باشد لکن عرف خاص بیشتر مدنظر قرار می گیرد .
 
جلسه در ساعت 9 پایان پذیرفت .                                                                                                              
 
 
 
 

 
 
         
 اداره کل پزشکی قانونی استان بوشهر
 

      
 
 
دومین جلسه کمیته علمی مربوط به هفتمین همایش طب و قضا با محوریت موضوع معیوب درمان شدن در ساعت 7:30 مورخه      30/2/98 شروع شد . درابتدا دکتر امینی مواد قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی و سوالات و ابهامات در این بخش را مطرح کرد که پس از بحث و تبادل نظر که به پیوست ارسال می گردد به شرح ذیل جمع بندی شد .
1- سوال اصلی این است که مراد از معیوب درمان شدن عیب ظاهری عضو می باشد و یا عملکرد عضو و یا هر دو ؟
چند مثال مطرح می گردد .
1- جوش خوردن شکستگی یکی از استخوان های ساعد از قسمت میانی که در ظاهر دفورمیتی دارد لکن در عملکرد ساعد مشکلی ندارد .
2- شکستگی زائده استیلوئید اولنا ساعد که جوش نمی خورد و در ظاهر و در عملکرد عضو خللی ایجاد نمی کند .
3- آیا جوش نخوردن / نان یونیون به عنوان معیوب درمان شدن می باشد ؟
4- شکستگی یکی از استخوانهای مفصل آرنج یا زانو که جوش خوردگی کامل می باشد لکن محدودیت حرکت بوجود آمده است چگونه برخورد می شود .
حسب نظر کارشناسان حاضر در جلسه علاوه بر اینکه هر کیس شرایط خاص خود را دارد ولی بنظر می رسد بعضاً رویه ثابت وجود ندارد و اختلاف نظر وجود دارد اما در مجموع منظور از معیوب درمان شدن منظور فقط جوش خوردن شکستگی است و اختلال عملکرد به عنوان نقص عضوی اعلام می گردد . 
                                                                                         
                                                                                                                                                             

 
 
 

 
         
 اداره کل پزشکی قانونی استان بوشهر
 

      
اولین جلسه کمیته علمی مربوط به هفتمین همایش سراسری طب و قضا در سال 98 در تاریخ29/2/98  در دفتر مدیریت با حضور کارشناسان پزشکی قانونی تشکیل شد .
در ابتدا دکتر امینی در خصوص هدف از همایش طب و قضا که هر دو سال یکبار تشکیل می شود و اهمیت تشکیل کمیته علمی نکاتی را مطرح کرد سپس در مورد موضوعات مطروحه و خاصه موضوع تعیین شده از طرف دبیرخانه همایش برای استان بوشهر اعلام شد . بعد از طرح عناوین کلی سه گانه کارشناسان به بحث و تبادل نظر که به پیوست ارسال می گردد پرداختند که نتیجه به شرح ذیل جمع بندی شد :
1- تهدید و خطر جانی علاوه بر سقط جنین در موارد همسر آزاری ( موارد ارجاعی از مرجع محترم قضایی در خصوص تهدید و خطر جانی در زندگی مشترک ) ، تحمل کیفر ( بیماری همرا ه با تهدید یا خطر جانی که منجر به تشدید و تاخیر در درمان می شود ) نیز در سوالات مقام قضایی مواجه می شویم .
 2- تهدید و خطر جانی تفاوت دارند چه بسا بیماریهایی از جمله صرع و کم کاری تیروئید ..... تهدید جانی در آینده محسوب                 می گردند ولی در حال حاضر خطر جانی به حساب نمی آیند و خطر جانی مرحله با شدت بیشتری نسبت به تهدید جانی محسوب     می گردد .
3- از کار افتادن عضو به عنوان تهدید که می تواند خطر جانی در آینده را رقم بزند لکن به عنوان چالش سهمی در مجوز سقط جنین مطرح می گردد .
4- در همسرآزاری بعضاً سوال مقام محترم قضایی تهدید و یا خطر جانی در زندگی مشترک پرسیده می شود که پس از بحث و تبادل نظر نتیجه گیری شد که خطر در مرحله بالاتری از تهدید می باشد و در گواهی پزشکی قانونی خطر جانی بیش از تهدید جانی مدنظر قرار می گیرد .
5- در موارد تحمل کیفر ( شلاق و حبس ) و در نظر گرفتن اینکه کیفر باعث تشدید و یا تاخیر در درمان می شود در گواهی پزشکی قانونی تهدید و خطر با توجه به کیس و بخشنامه ها اظهارنظر می گردد .
جلسه در ساعت 7:30 دقیقه شروع و در ساعت 9:30  و توصیه به مطالعه موضوع بعدی در جلسه آتی پایان پذیرفت .
                                                                                         
                                                                                                                                                             
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 2120 بار   |   دفعات چاپ: 309 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزار کنندگان

تاریخ های مهم

  • مهلت ارسال مقاله
       ۳۰  دی ماه
  • تاریخ برگزاری همایش:
        ۴ -۲ اسفند ماه  ۱۴۰۱

پوستر کنگره

هفتمین همایش سراسری طب و قضا
زمان همایش:
۲-۴
اسفند ماه ۱۴۰۱
محور های همایش:

      1- واكاوي پزشكي، حقوقي و فقه عوامل موثر در مصدوميت و فوت

 - تأثیر استرس و هیجان ناشی از

   درگیری لفظی و یا فیزیکی در فوت

 -  تأثیر ضعف جسمانی و بیماری

    زمینه ای در بروز صدمه و یا فوت

- برآورد میزان تأثیر بیماری زمینه ای

 و قصور پزشکی در فوت 

 - شاخص هاي تعيين مسري

  و یا موثر بودن صدمات در فوت

 نقش زمان در آن

2- بررسي و واكاوي پزشكي،حقوقي و فقهي مسائل نوین پزشكي

- اختلال هويت جنسي (ملال جنسیتی)
- رحم جایگزین، سقط جنین قانونی
- اهداي جنين، اسپرم
 و تخمك

3- بررسي و واكاوي پزشكي، حقوقي و فقهي جبران خسارات آسیب دیدگان از اقدامات تشخیصی درمانی

-  تناسب هزینه های درمانی صدمات با دیه و یا ارش آنها
-  برقراری نظام بیمه ای بدون مقصر(No Fault) برای جبران خسارت بیماران
 

- چالش های بیمه مسئولیت پزشکان در جبران خسارت بیماران 

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

_

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده: 288 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 32 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 395692 بازدید
  • بازدید ۲۴ ساعت قبل: 317 بازدید

لیسل