دبیر علمی تاریخچه همایش های طب و قضا

 | تاریخ ارسال: 1398/3/19 | 
همایش های سراسری طب و قضا
اولین همایش 18-17 مهرماه 1378
رییس همایش: دکتر محمد حسن عابدی
دبیر علمی همایش: دکتر حمید رضا دانش پرور
در این همایش که اولین تجربه بود ارتقای تعامل پزشکی قانونی و محاکم قضایی در رسیدگی به پرونده های  مرتبط و ارتقای حقوق سلامت جامعه بعنوان هدف همایش در نظر گرفته شده بود  و هشت موضوع به شرح زیر به عنوان موضوعات  همایش در نظر گرفته شده بودند
 1. راه کار های عملی حهت تسریع در فرایند دادرسی پرونده های مرتبط با پزشکی قانونی
 2. آسیب شناسی فرایند کارشناسی و دادرسی در پرونده های مرتبط با پزشکی قانونی
 3. ابعاد حقوقی مسائل مرتبط با سلامت جامعه
 4. امنیت شغلی و حمایت های قانونی از جامعه پزشکی و بیمار
 5. اهمیت کالبدگشایی در دادرسی های قضایی
 6. ضمان و مسوولیت در پزشکی
 7. روانپزشکی قانونی و دادرسی قضایی
 8. ابعاد فقهی مسائل نوین پزشکی (تلقیح مصنوعی، اهدای سلول، پیوند اعضا و سایر موارد)
کمیته های علمی تحت عناوین سه گانه " فقه و علوم پزشکی" ، " پزشکی قانونی و دادرسی های قضایی" و " حقوق و سلامت" تشکیل گردید و موضوعات مرتبط با هر کمیته علمی در آن کمیته به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
در زمان برگزاری همایش، علاوه بر سخنرانی های متعدد و مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر در قالب کمیته های علمی جلساتی برگزار شد ولی بدلیل تعدد موضوعات در نهایت جمع بندی  مشخصی ارائه نشد.
 هر چند که با توجه به سخنرانی های ارائه شده و نشست های کمیته های علمی همایش موجب معرفی بیشتر سازمان پزشکی قانونی بخصوص از منظر و جایگاه علمی گردید و زمینه را برای تفاهم و تبادل نظر بیشتر بین پزشکان قانونی و قضات فراهم ساخت
 
دومین همایش سراسری طب و قضا
4-5 اسفند ماه 1388 اصفهان
رییس همایش: دکتر محمد حسن عابدی
دبیر علمی همایش: دکتر جابر قره داغی
در این همایش " افزایش تعامل پزشکان قانونی وقضات برای خدمت رسانی بهتر و سریعتر" بعنوان شعار و هدف همایش انتخاب گردید و این هدف در همایش های بعدی هم مد نظر قرار گرفت و تداوم یافت.
 با توجه به تجربه همایش قبلی در این همایش، محورهای همایش کاهش یافته و محدود به دو محور شد که برای هر محور هم به شرح زیر چند زیر محور در نظر گرفته شد:
* جایگاه کالبدگشایی قانونی در دادرسی های قضایی:
- ضرورت کالبدگشایی در تعیین علت فوت
- ضرورت کالبدگشایی در تشخیص عوامل موثر در فوت
- نقش کالبدگشایی در تعیین صدمات نوعا کشنده
- رضایت اولیا دم و اختیارات قاضی در کالبدگشایی
- نقش کالبدگشایی در تعیین تقدم و تاخر فوت
* نقش روان پزشکی قانونی در دادرسی‌های قضایی
- حجر از دیدگاه قانونی و روان‌پزشکی
- جنون از دیدگاه قانونی و روان‌پزشکی
- مسوولیت کیفری و مدنی در سوء مصرف مواد و داروها
- تحمل کیفر و اختلالات روانی
- صلاحیت روانی متهم در بازجویی
پیش از برگزاری همایش در تمامی ادارات کل استانی و ستاد سازمان کمیته های علمی متشکل از پزشکان قانونی، قضات و کارشناسان فقهی تشکیل گردیده و این کمیته ها محور های همایش را به بحث و تبادل نظر گذاشتند و صورتجلسات کمیته ها جمع آوری گردید و در کمته علمی ستاد سازمان تجمیع و خلاصه شد و در نهایت در محل و زمان برگزاری  همایش در دو جلسه جمع بندی ها به بحث گذاشته شد و بعد از تایید، بعنوان بیانیه همایش آماده شد و با امضای رییس سازمان خدمت ریاست قوه ارسال گردید و همزمان جمع بندی های انجام شده در اختیار ادارات کل و دادگستری ها قرار گرفت.
این همایش نیز موجب تبیین بیشتر جایگاه علمی سازمان در بدنه قوه قضاییه شد و به حق موجب افزایش تعامل پزشکان قانونی و قضات گردید.
بعد از برگزاری این همایش بود که چندین ماده در قانون مجازات اسلامی در خصوص بحث های روانپزشکی (در ارتباط با بحث جنون و حجر ) تغییر پیدا کرد و این همایش موجب شد در خصوص نحوه ارزیابی صدمات نوعا کشنده و اظهار نظر کارشناسی در مورد آن تقریبا بسوی یک وحدت رویه برود.
 
سومین همایش سراسری طب و قضا
 مشهد 9-7 دیماه 1390
رییس همایش: دکتر احمد شجاعی
دبیرعلمی همایش: دکتر جابر قره داغی
دبیر اجرایی دکتر داوود آبادی

 
سومین همایش با همان هدف همایش قبلی یعنی " افزایش تعامل پزشکان قانونی وقضات برای خدمت رسانی بهتر و سریعتر"  بنا نهاده شد و در این همایش نیز سعی گردید موضوعات و محور های همایش محدود انتخاب شود تا امکان جمع بندی و نتیجه گیری فراهم شود.
محورهای این همایش عبارت بودند از:
 1. صدمه مغزی، زندگی نباتی و مرگ مغزی
 2. خسارات مازاد بر دیه و هزینه های درمانی مصدومان 
برای هر محور چند موضوع تحت عنوان زیر محور انتخاب شده بود. و سه موضوع برای اینکه در کمیته های علمی به بحث و تبادل نظر گذاشته شوند به شرح زیر انتخاب شدند:
الف-  جنبه های مختلف زندگی نباتی
ب جنبه های مختلف صدمه و مرگ مغزی
ج جنبه های مختلف خسارات مازاد بردیه
همانند همایش های قبلی در اکثر ادارات کل پزشکی قانونی استانه کمیته های علمی همایش ایجاد گردید. در این همایش هر چند پیش از برگزاری همایش در کمیته های علمی  به اتفاق نظرات  خوبی در خصوص زندگی نباتی و ارش و دیات متعلق به آن رسیده شده بود ولی در دو نشست نهایی که در محل و زمان برگزاری همایش در مشهد انجام شد بین کارشناسان اتخلاف نظر ایجاد شده و امکان حصول جمع بندی نهایی در این مورد بدست نیامد. ولی در خصوص صدمات مغزی و نحوه کارشناسی آن و همین طور در خصوص خسارت مازاد بر دیه جمع بندی صورت گرفت و جمع بندی ها در مراسم اختتامیه همایش ارائه گردید.
 
چهارمین همایش سراسر طب و قضا
شیراز آبانماه 9-8 آبانماه 1392
رییس همایش: دکتر احمد شجاعی
دبیر علمی همایش: دکتر آریا حجازی
دبیر اجرایی دکتر داوود آبادی

 
محور های این همایش عبارت بودند از:
الف- مسئولیت مدنی، کیفری و حقوقی در خطاهای پزشکی
ب- چالش های موجود در دعاوی پزشکی
ج- مسئولیت مدنی، کیفری و حقوقی در ارتباط با تجهیزات و ملزومات پزشکی بیمارستانی و خدمات پاراکلینیکی
برای هر کدام از محور ها چندین موضوع بعنوان زیر محور همایش انتخاب شده بود که از میان این موضوعات چهار موضوع زیر برای بحث و تبادل و نظر در کمیته های علمی پیش از همایش و همچنین در پانل های همایش انتخاب شدند.
 1. مسئولیت کادر درمان در موارد تعدد اسباب
 2. مرور زمان و چالشهای موجود در بیمه مسئولیت
 3. راه کار های نیل به وحدت رویه در رسیدگی به دعاوی پزشکی
 4. بیماران در حال احتضار
در ارتباط با بیماران در حال احتضار، در خصوص وحدت رویه در رسیدگی به دعاوی پزشکی و همچنین در ارتباط با چالشهای موجود در خصوص بیمه مسئولیت بیانیه های در پایان همایش آماده شد که بعد از اتمام همایش بیانیه های همایش  به وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شورای حل اختلاف و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردید.
در این همایش علاوه بر اینکه همانند همایش های قبلی تعدادی از روسای دادگستری، دادستان های مراکز استان ها، قضات، پزشکان قانونی، حقوقدانان ، وکلا و ... شرکت کرده بودند به دلیل اینکه محور های همایش با موضوعات پزشکی و مسئولیت آن ها بیشتر مرتبط بود، شرکت اعضای نظام پزشکی های کشور و رییس نظام پزشکی در این همایش چشمگیر و متفاوت از همایش های قبلی بود.
 
پنجمین همایش سراسری طب و قضا
ساری 29-27 آبانماه 1394
رییس همایش: دکتر احمد شجاعی
دبیر علمی همایش: دکتر امیر حسین مهدوی
دبیر اجرایی دکتر مهدی فروزش

 
این همایش با شرکت گسترده روسای دادگستری ها، دادستان های مراکز استان ها، قضات، پزشکان قانونی، حقوقدانان ، وکلا و ... در مجمتع فرهنگی قوه قضاییه در ساری برگزار گردید. و رییس قوه قضاییه در مراسم افتاحیه شرکت کردند  در مورد یکی از موضوعات همایش ایراد سخنرانی نمودند.
 هدف این همایش هم همانند همایش های قبلی " اعتلای تعامل پزشکان قانونی و قضات برای خدمت رسانی بهتر و سریعتر" انتخاب شده بود و برای این همایش عنواین زیر بعنوان محور های اصلی همایش انتخاب شده بود و برای هر محور نیز چندین موضوع مرتبط بعنوان زیر محور انتخاب شده بود.
الف) ارزیابی دیدگاه مقنن در قبال جنایت بر منافع
ب) واکاوی دیدگاه مقنن در قبال صدمات وارد بر اعضاء
ج) چالش روان‌پزشکی در قانون مجازات اسلامی
 
ششمین همایش سراسری طب و قضا
 
قم 4-2 آبانماه 1396
رییس همایش: دکتر احمد شجاعی
دبیر علمی همایش: دکتر جابر قره داغی
دبیر اجرایی دکتر مهدی فروزش

 
این همایش هم با هدف اعتلای تعامل پزشکان قانونی و قضات برای خدمت رسانی بهتر و سریعتر به مردم پی ریزی  برگزار گردید محور های انتخاب شده برای این همایش عبارت بودند از:
الف) واکاوی ابعاد پزشکی، فقهی و حقوقی رشد و کمال عقل
ب) تفسیر و تبیین پزشکی، فقهی و حقوقی موضوع سرایت در صدمات
ج) چالش های تشخیص «حرج» در سقط درمانی
د) نحوه مواجهه قضایی با صدمات ساختگی
در کمیته های علمی همایش سه موضوع اول به بحث و تبادل و نظر گذاشته شد و در زمان برگزاری همایش هم این بحث ها در قالب کارگاه های سه گانه ادامه یافت. از میان این سه محور همایش موضوع سرایت صدمات بسیار جدیتر از موضوعات دیگر مورد کنکاش قرار گرفت و منجر به این شد در راستای اصلاح قانون مجازات اسلامی (ماده 530) در آینده اقدام لازم صورت گیرد و از طرفی برای قضات شرکت کننده ابهامات تبیین و روشن گردید و بعد از همایش هم با پیگیری های قوه قضاییه جلسات آموزشی در این ارتباط در استان مختلف برگزار گردید. و در نهایت اینکه در خصوص هر سه موضوع مورد بحث در کمیته های علمی بیانیه تنظیم و تصویب گردید.
 
همه همایش های طب و قضا با همکاری و مساعدت معاونت آموزشی قوه قضاییه (معاونت منابع انسانی) و با همکاری خوب پژوهشگاه قوه قضاییه انجام گرفته است.

دفعات مشاهده: 2745 بار   |   دفعات چاپ: 329 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزار کنندگان

تاریخ های مهم

 • مهلت ارسال مقاله
    پایان یافته
 • تاریخ برگزاری همایش:
 5   الی  6 تیرماه   ماه در تهران

پوستر کنگره

 
هفتمین همایش سراسری طب و قضا
زمان همایش:
5-6
تیر ماه 1402
محور های همایش:

      1- واكاوي پزشكي، حقوقي و فقه عوامل موثر در مصدوميت و فوت

 - تأثیر استرس و هیجان ناشی از

   درگیری لفظی و یا فیزیکی در فوت

 -  تأثیر ضعف جسمانی و بیماری

    زمینه ای در بروز صدمه و یا فوت

- برآورد میزان تأثیر بیماری زمینه ای

 و قصور پزشکی در فوت 

 - شاخص هاي تعيين مسري

  و یا موثر بودن صدمات در فوت

 نقش زمان در آن

2- بررسي و واكاوي پزشكي،حقوقي و فقهي مسائل نوین پزشكي

- ملال جنسیتی (اختلال هویت جنسی)
- رحم جایگزین، اهدای جنین
- اهداي اسپرم
 و تخمك

3- بررسي و واكاوي پزشكي، حقوقي و فقهي جبران خسارات آسیب دیدگان از اقدامات تشخیصی درمانی

-  تناسب هزینه های درمانی صدمات با دیه و یا ارش آنها
-  برقراری نظام بیمه ای بدون مقصر(No Fault) برای جبران خسارت بیماران
 

- چالش های بیمه مسئولیت پزشکان در جبران خسارت بیماران 

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

_

آمار سایت

 • کل کاربران ثبت شده: 386 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • میهمانان در حال بازدید: 13 کاربر
 • تمام بازدید‌ها: 469355 بازدید
 • بازدید ۲۴ ساعت قبل: 279 بازدید

لیسل