دبیر علمی صورتجلسات کمیته علمی کرمان

 | تاریخ ارسال: 1398/3/5 | 
"صورتجلسه"
نهممین نشست کمیته علمی تبیین واژگان مندرج در قوانین  موثر در کارشناسی های پزشکی هفتمین همایش طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان
زمان جلسه :05/06/ 98                                     مکان جلسه : سالن کنفرانس ابن سینا       
دستور جلسه : مفهوم معیوب درمان شدن
حاضرین جلسه :
1- آقای دکتر عباس آمیان                               4- آقای دکتر علی ابراهیمی نژاد
                        5-  آقای دکتر حامد ریحانی  2- خانم دکتر معصومه ورزنده
3-آقای دکتر محمدمهدی پورطاهری                  6- خانم راضیه عبادی    
 
                                        
غایبین جلسه :
خلاصه مطالب مطروحه  در جلسه : جلسه با حضور کارشناسان پزشکی قانونی و متخصصین جراحی مغز و اعصاب تشکیل گردید . سوالات مرتبط با مفهوم معیوب درمان شدن مورد بحث قرار گرفت.
  در ادامه بحث های جلسه  گذشته ، بحث رابطه علی و معلولی بین شکستگی مهره و ضایعه نخاعی از سر گرفته شد . میزان    sciwora در حال حاضر بسیار کم می باشد شاید 1/0 درصد دراستان کرمان مشهود  باشد . در هر حال  هر آسیب نخاعی  مساوی با یک شکستگی  در رفتگی  یا تخریب دیسک می باشد . در اکثر  موارد شدت تروما  در حدی است که باعث جابجایی یا شکستگی مهره  می شود. معمولا  در  موارد     whiplash injury   یا با مکانیسم  acceleration –deceleration می باشد  که بدون شکستگی  مهره آسیب  نخاع  ممکن است اتفاق بیفتد . از نگاه بهتر  شایسته تر است  تروما  را به عنوان عامل آسیب  نخاع در نظر بگیریم نه شکستگی مهره را. در واقع ترومای واحدی که به استخوان و نخاع  هر دو وارد شده است ، باعث آسیب  نخاع، مهره، عضلات وحتی رباطهامی شود . رابطه علیتی بین  صرفا شکستگی و آسیب نخاع  نیست . بین تروما و آسیب  نخاعی  رابطه علیتی  وجود دارد .
 در واقع بهتر است ، چنین بگوییم  در جراحی مغز و اعصاب به عنوان ملاک درمان،  عملکرد عضو  مهم است نه آناتومی . چنانچه ساختار عضو منجر به اختلال عملکرد  کلی شخص شود  درمان ناقص صورت گرفته یا منفعت  بیمار از بین رفته است ( معصیوب درمان شده مطرح می گردد ).
ولی چنانچه عضو از نظر ساختار  بهبود  پیدا کرده و عملکرد مشکلی نداشته  باشد درمان بدون عارضه است و خاتمه یافته تلقی می شود . تعبیه ابزار ارتوپدی  عیب  تلقی  نمی شود . در مقایسه  بین مریضی که عمل کرده و خوب شده و مریضی که عمل نکرده و خوب  شده ، ببینیم
کدام منفعت از دست داده . برای مثال هماتوم مزمن ساب دورال در جراحی اعصاب حتما باید عمل شود . علائمش     حاد نیست و گاه فرد بدون درمان خوب می شود  که این در واقع    Natural course  بیماری می باشد  و سیر بیماری رو به بهبود بوده است .اگر بیمار  هیچ  عارضه ای از درمان  و تعبیه ابزار ارتوپدی پیدا نکند در واقع درمان شده تلقی می شود . در اینجا  فرد از تعبیه ابزار ارتوپدی منفعت برده است . اما اگر عارضه پیچ و پلاک ایجاد گردید  و یا ابزار بشکند و فرد نیاز به عمل داشته باشد وضعیت فرق می کند . به لحاظ عملیاتی در فردی که ابزار ارتوپدی  تعبیه شده است با دخالت در خلقت این انسان با فردی که ابزار در بدنش کارگذاری نشده است متفاوت است . اما چنانچه اندیکاسیون عمل جراحی و تعبیه ابزار ارتوپدی داشته باشد و علم ثابت کرده که فرد از ابزار سود می برد  عیب نیست . در جراحی اعصاب ،تعبیه ابزار  در ستون فقرات  فقط در دو قسمت است که محدودیت حرکتی  ایجاد می کند در محل  الحاق ستون فقرات  به لگن  و ستون فقرات  به جمجمه( upper cervical- lower lumbar)که معمولا در این دوناحیه شکستگی نداریم . بر خلاف  ارتوپدی گاها  اقدام به برداشتن  ابزار ارتوپدی می کنند در جراحی اعصاب کمتر چنین چیزی لازم می شود. ارتوپدها ممکن است  به دلیل  شغل فرد خصوصا  ورزشکاران  که در معرض تروما و خطر شکستن ابزار  و یا به علت  احتمال شکستگی استخوان حاوی ابزار در مواقع تروما ، اقدام به برداشتن  ابزار  کنند اما در جراحی اعصاب  بر عکس وجود ابزار به مقاومت عضو در برابر  تروما می افزاید . به واقع  complication  کارگذاری  instrumentationو عارضه در جراحی اعصاب صفر است .  در ستون مهره ها زمانی که بخشی از ابزار  داخل تنه مهره می ماند هیچ اندیکاسیون برای خارج کردن ان وجود ندارد . تنها  درInstrumentation failure(شکست ابزار یا نقص ابزار)  اقدام به خارج کردن آن می کنند.. با این اوصاف تعبیه ابزار  با اندیکاسیون علمی و انتخاب درست و فنی، عیب تلقی نمی شود .
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه :راضیه عبادی
امضای اعضای حاضر در جلسه :
1- آقای دکتر عباس آمیان                               4- آقای دکتر علی ابراهیمی نژاد
                        5-  آقای دکتر حامد ریحانی  2- خانم دکتر معصومه ورزنده
3-آقای دکتر محمدمهدی پورطاهری                  6- خانم راضیه عبادی    
 
 


"صورتجلسه"
هشتمین نشست کمیته علمی تبیین واژگان مندرج در قوانین  موثر در کارشناسی های پزشکی هفتمین همایش طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان
زمان جلسه : 10/05/ 98                                     مکان جلسه : سالن کنفرانس ابن سینا       
دستور جلسه : مفهوم معیوب درمان شدن
حاضرین جلسه :
1- آقای دکتر عباس آمیان                               4- آقای دکتر علی ابراهیمی نژاد
                        5-  آقای دکتر حامد ریحانی  2- خانم دکتر معصومه ورزنده
3-آقای دکتر محمدمهدی پورطاهری                  6- خانم راضیه عبادی    
 
                                        
غایبین جلسه :
خلاصه مطالب مطروحه  در جلسه : جلسه با حضور کارشناسان پزشکی قانونی و متخصصین جراحی مغز و اعصاب تشکیل گردید . سوالات مرتبط با مفهوم معیوب درمان شدن مورد بحث قرار گرفت.
ارتباط داشتن عملکرد عضو با ساختار عضو جای بحث دارد . در چشم ساختار عضو با عملکرد آن  رابطه نزدیکی دارد اما در استخوان ران اینچنین نیست . در ستون مهره ها وقتی شکستن اتفاق بیفتد تا آخر عمر فرد میتوان شکستگی را در گرافی رویت کرد ولی از حدود 2 ماه بعد  عملکرد عضو کاملا طبیعی است . به عبارتی در ستون مهره ها عملکرد خوب می شود و با درمان بدون عیب بهبود می یابد اما ساختار آناتومی  هیچ زمان  به حد طبیعی بر نمی گردد . شکستگی: هر صدمه ای که به مهره وارد شود ، شکستگی محسوب می شود . در ترک خوردگی ، ساختار مهره  طبیعی است ولی در سی تی اسکن ، خط شکستگی می بینیم . بقیه موارد شکستگی محسوب می شوند . یا به عبارتی وقتیContinuity   مهره به هم بخورد شکستگی محسوب می شود .  در ارتوپدی وقتی کورتکس استخوان بهم بخورد شکستگی اطلاق می شود . زمانی که مهره می شکند از نظر ساختار تا آخر عمر معیوب تلقی می شود و همچنین در کنارش نخاع آسیب می بیند . هنگام  شکستن مهره ،انحراف ستون فقرات در مقادیر 5 تا 10 درصد طبیعی است اما زمانی که بیشتر شود فرد کیفوز نسبی بهم زده و دیسک  ها آسیب می بینند . کیفوز طبیعی ستون مهره ها  در انسان 25 درصد است .
هدف از درمان آسیب ستون فقرات سه چیز است : 1- بهبود درد بیمار 2- اصلاح Alignment 3- برطرف شدن علائم  نورولوژیک . چنانچه به این سه چیز دست یابیم فرد درمان شده  تلقی می شود در غیر این صورت ، معیبوب درمان شده است . چنانچه فرد کیفوز یا اسکولیوز بهم بزند یا علائم نورولوژیک باقی بماند معیوب تلقی می شود . گاه اعمال جراحی یا شکستگی مستعد کننده ایجاد بیماری های دیگر هستند . مثال باعث دیسکوپاتی مهره دیگر در اینده می شوند . که این امر در جراحی  اعصاب کامل تشخیص داده می شود .
در رفرنس های جراحی  اعصاب چه بصورت Text و چه به صورت غیرText   در هیچ کدام  ارتباط مستقیم بین شغل  و ضربه  و دیسک وجود ندارد . دیسک یک بیماری است و در طی  زمان ایجاد  می شود اما ممکن است به ناگهان علامت دار شود . علامت دار شدن آن با شروع بیماری کاملا متفاوت است مثل آنوریسم مغز که طی سالها ایجاد می شود ولی در کسری از ثانیه ممکن است علامت دار شود . در ایجاد دیسک عوامل حاد موثر نیست. در بحث درمان شدن یا نشدن ،شکستگی ستون فقراتی که درمان نشود ، وجود ندارد . معمولا همیشه  با ضایعه نخاعی  یک شکستگی وجود دارد . کمتر پیش می آید که بدون شکستگی ،عارضه نخاعی حادث گردد .  قبل از اینکهMRI به کمک  علم بیاید مواردی از Sciwora دیده می شد به عبارتی نشانه های میلو پاتی تروماتیک بودند که بدون علائم رادیو گرافیک یا نشانه ای درCT دال بر شکستگی مهره یا  Instabilityوجود داشت  که بیشتر در بچه ها دیده می شود .  و در مهره های گردنی شایع تر است  و تا حدودی  در مهره توراسیک یا مهره  کمری دیده می شود . اما در حال حاضر با دستبابی به    MRI به عنوان  یک ابزار  تشخیصی  میزان  تشخیص کلی به میزان قابل توجهی اصلاح شده است .  
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه :راضیه عبادی
امضای اعضای حاضر در جلسه :
1- آقای دکتر عباس آمیان                               4- آقای دکتر علی ابراهیمی نژاد
                        5-  آقای دکتر حامد ریحانی  2- خانم دکتر معصومه ورزنده
3-آقای دکتر محمدمهدی پورطاهری                  6- خانم راضیه عبادی    
 
 


"صورتجلسه"
هفتمین نشست کمیته علمی تبیین واژگان مندرج در قوانین  موثر در کارشناسی های پزشکی هفتمین همایش طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان
زمان جلسه :02/05/ 98                                     مکان جلسه : سالن کنفرانس ابن سینا       
دستور جلسه : جمع بندی واژه عرف  
حاضرین جلسه :
1- آقای دکتر عباس آمیان                               6- آقای دکتر پور محی آبادی
                        7-  آقای دکتر محمد امینی زاده  2- خانم دکتر معصومه ورزنده
3-آقای دکتر محمدمهدی پورطاهری                  8- آقای دکتر ماشاءالله شهابی نژاد             
4- آقای علی سیدی                                      9-  خانم راضیه عبادی    
5- خانم دکتر میرزابیگی
                                        
غایبین جلسه :
خلاصه مطالب مطروحه  در جلسه : جلسه با حضور کارشناسان پزشکی قانونی و اساتید حقوقی تشکیل گردید . سوالات مرتبط با مفهوم عرف مورد بحث و جمع بندی قرار گرفت.
نظر اول : مفهوم عرف در ماده های 700،570،561  ،543 به معنای عرف عام است . هیچ دلیل و نشانه ای وجود ندارد که بگوییم ، منظور از عرف "عرف خاص " و یا  "عرف خاص پزشکی "   است . اصلا واژه ای با عنوان "عرف خاص پزشکی "   نداریم . پزشکی قانونی نظریه کارشناسی می دهد .  همان طور که به نظرفقها می گوییم "مشهور فقها"، نه عرف فقها .   منظور از عرف خاص ، عرف کف جامعه است در کتب حقوقی ، عرف طلافروشان ، عرف آهنگران به عنوان  مصادیق عرف خاص قلمداد می شود . قانونگذار کلمه "عرفا" را عالما عامدا بکاربرده است . اگر کلمه "عرفا"را از این مواد حذف  کنیم ، نتیجه چه می شود ؟ مانند مواد 701 و 702 می شود . اگر منظور قانونگذار ارجاع امر به پزشکی قانونی بود ، مانند ماده 701و 702 عمل می کرد.   در ماده 700 قاضی ابتدا به عرف عام مراجعه می کند ، اگر تشخیص دهد  که عیب محسوب می شود ، تعیین ارش را  به پزشکی قانونی وامی گذارد .   در مواد 570،561  ،543 نیز قاضی با مراجعه به عرف عام ، تشخیص می دهد که موضوع عرفا جنایت یا آسیب متعدد  حساب می شود یا خیر ؟
نظر دوم : مواردی وجود دارد که میتوانیم با استناد به آنها ، به وجود عرف خاص پزشکی قائل شویم . به عنوان مثال در خصوص مرگ مغزی ، در سالیان قبل ، فقها مرگ مغزی را نمی پذیرفتند ، چون عرف عام فردی را که دچار مرگ مغزی شده ، زنده می دانست . اما بعدا با مراجعه به عرف خاص پزشکی  که منطبق بر نظر کمیسیون پزشکی است ، مرگ را تایید نمودند .  در مواد 570،700،561  ،543 با توجه به مبانی ، مقررات و تعاریف عرف به نظر خاص جامعه پزشکی قانونی عمل می کنیم زیرا که نظر آنها مبنای علمی دارد و یقین ایجاد می کند .زمانی که از عرف خاص صحبت می کنیم باید  به مسائل اجتماعی نیز توجه کنیم . در ماده 700 مبانی اجتماعی و بومی را می پذیریم . مرجع تعیین صدمه پزشکی قانونی است . در ماده 700 این فرض نیز مطرح است که آیا مخرج ادای حروف بر اثر عادت از بین رفته است یا بر اثر جنایت ؟برای تشخیص این امر باید به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی مراجعه کنیم . 
نظریه سوم : لفظ عرف اطلاق دارد . الزاما هر کجا قانونگذار  به عرف اشاره کرده است ،  منظورش عرف عام نبوده است . کارکرد عرف قطعا در زمینه قانوگذاری تیست ولی در تبیین مفاهیم و تطبیق با مصادیق کاربرد دارد .  در مواد 700،570،561  ،543  قاضی است که تشخیص می دهد به عرف عام مراجعه کند یا به پزشکی قانونی . این سوال مطرح می شود اگر استناد  به پزشکی قانونی  دادیم و نظر پزشکی قانونی مخالف با عرف باشد ،تکلیف چیست ؟ گروهی معتقدند  نظریه پزشکی قانونی پذیرفته است زیرا  مبنای علمی دارد و یقین ایجاد می کند. واژه "عرفا" این امکان را به قاضی می دهد که مخالف نظر پزشکی قانونی  نظر دهد ولی باید استدلال داشته باشد .  
 
 
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه :راضیه عبادی
امضای اعضای حاضر در جلسه :
1- آقای دکتر عباس آمیان                               6- آقای دکتر پور محی آبادی
                        7-  آقای دکتر محمد امینی زاده  2- خانم دکتر معصومه ورزنده
3-آقای دکتر محمدمهدی پورطاهری                  8- آقای دکتر ماشاءالله شهابی نژاد             
4- آقای علی سیدی                                      9-  خانم راضیه عبادی    
5- خانم دکتر میرزابیگی
 
 


"صورتجلسه"
ششمین نشست کمیته علمی تبیین واژگان مندرج در قوانین  موثر در کارشناسی های پزشکی هفتمین همایش طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان
زمان جلسه :17/04/ 98                                     مکان جلسه : سالن کنفرانس ابن سینا       
دستور جلسه : تبیین واژه عرف  
حاضرین جلسه :
1- آقای دکتر عباس آمیان                               5- خانم دکتر معصومه ورزنده
2-آقای دکتر محمدمهدی پورطاهری                 6- آقای دکتر ماشاالله شهابی نژاد             
3- آقای علی سیدی                                      7-  خانم راضیه عبادی     
4- خانم دکتر میرزابیگی
                                        
غایبین جلسه : آقای دکتر محمد امینی زاده   
خلاصه مطالب مطروحه  در جلسه : جلسه با حضور کارشناسان پزشکی قانونی و اساتید حقوقی تشکیل گردید . سوالات مرتبط با مفهوم عرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آن چه که عمومیت دارد  و همه آن را پذیرفته اند ، عرف عام و آنچه که مورد قبول صاحبان فنون و پیشه باشد ، عرف خاص گفته می شود . این سوال که مفهوم عرف در ماده های 700،570،561،543 چیست ؟ باید بگوییم در این جا به رویه قضایی باید مراجعه شود . رویه این است که در مواد فوق الذکر ، عرف خاص پزشکی ملاک قرار داده می شود . در خصوص این که ملاک های عرف عام و نحوه  دستیابی به آن چگونه است ؟ در ابتدا باید ارکان عرف را تعریف کنیم . آن چیزی که از وقایع اجتماعی  استخراج شده و بدون دخالت قانونگذار  به صورت یک قاعده حقوقی درآمده است، عرف عام نامیده می شود  . به جز قانون، سایر منابع حقوقی در تلقی از  مبنای  عرف عام  قرار می گیرند . به رویداد خاصی که در بین عده  خاصی از مردم رواج دارد ، عرف خاص گفته می شود .  منظور قانونگذار از کلمه عرف  هم  معنای عام و هم معنای خاص آن می باشد . در تعریف از عرف باید به وجود دو عنصر مادی و روانی آن توجه کنیم . عنصر مادی عرف،  عمومیت و پایدار بودن عمل و  عنصر روانی ،  الزام آور بودن عمل است  . علاوه براین ، موارد دیگر نیز به عنوان عناصر عرف مطرح می شوند: 1- وجود عمل معین 2- تکرارعمل  توسط گروه معین  یا اکثر مردم و یا دست کم تکرار در محل معین 3- ارادی بودن عمل 4- عمل به صورت قانون در نیامده باشد 5- مشروعیت عمل 6- توسط مقام صلاحیتدار  تصریحی بر خلاف آن نشده باشد .
در خصوص تفسیر مفهوم عرف در مواد قانونی  700،570،561،543  با توجه به اینکه این مواد جزء قانون ماهوی می باشند و  قانون ماهوی را باید تفسیر مضیق نمود، بنابراین  در مقام شک ، مفهوم عرف خاص را در نظر میگیریم . در ماده 700 ق م . ا مبنای اجتماعی باید در نظر  گرفته شود ، زیرا پایه مبنای عرف توجه  به حوزه های اجتماعی است ، در واقع مهم نیست  عرف عام از موضوع چه برداشتی می کند ، به عرف  خاص آن منطقه باید توجه کرد . به تفاوت عرف و عادت نیز توجه کنیم . عادت زیر مجموعه عرف است .عنصر تکرار  در عادت وجود دارد  ولی عرف ممکن است ، نداشته باشد . در عادت شخص را در نظر می گیریم ولی در عرف جمع را در نظر می گیریم . با توجه به تعاریف عرف ، عناصر تشکیل دهنده و مبانی عرف و همچنین  توجه به اصول حقوقی مانند دو اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق، ملاک باید عرف خاص باشد .  در سوال " ملاک تشخیص صدمات ، نقصان ،زوال منافع و وضعیت التیام ، عرف خاص است  یا عرف عام ؟" باید مشخص شود در عرف خاص ،  منظور سوال  عرف خاص پزشکی است یا عرف عام پزشکی . در عرف عام منظور سوال عرف عام مردم است یا عرف خاص مردم ؟ اظهار نظر کارشناسی با عرف تفاوت دارد . در نهایت نظر قاضی ملاک است . بر اساس نصوص شرعی ، فقه پویای شیعه ، رساله های مجتهدین که تاکید بر مسائل اجتماعی دارند ، اگر بتوانیم  مبانی اجتماعی را  در عرف وارد کنیم ، شاید برداشت های اشتباه کم شود . قطعا عرف خاص پزشکی  با توجه به مبانی  و مقتضیات حوزه های اجتماعی ، بومی تعریف می گردد .  
 
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه :راضیه عبادی
امضای اعضای حاضر در جلسه :
-آقای دکتر عباس آمیان                               6- خانم دکتر معصومه ورزنده
2-آقای دکتر محمدمهدی پورطاهری                 7- آقای دکتر ماشالله شهابی نژاد             
3-آقای دکتر محمد امینی زاده                           8- راضیه عبادی
4- آقای دکتر روح الامینی
5-آقای علی سیدی
                    
 


"صورتجلسه"
پنجمین نشست کمیته علمی تبیین واژگان مندرج در قوانین  موثر در کارشناسی های پزشکی هفتمین همایش طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان
زمان جلسه :01/04/ 98                                     مکان جلسه : سالن کنفرانس ابن سینا       
دستور جلسه : تبیین واژه عرف  
حاضرین جلسه :
-آقای دکتر عباس آمیان                               6- خانم دکتر معصومه ورزنده
2-آقای دکتر محمدمهدی پورطاهری                 7- آقای دکتر ماشالله شهابی نژاد             
3-آقای دکتر محمد امینی زاده                           8- راضیه عبادی
4- آقای دکتر روح الامینی
5-آقای علی سیدی
                                          
غایبین جلسه :
خلاصه مطالب مطروحه  در جلسه : جلسه با حضور کارشناسان پزشکی قانونی و اساتید حقوقی تشکیل گردید . سوالات مرتبط با مفهوم عرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جمع بندی مطالب جلسه: ق. م . ا به مفهوم عرف در ماده های 269،570،561 ،700 اشاره نموده است .
ماده 269 : حرز عبارت از مکان مناسبی است که ،  مال عرفا در آن از دستبرد  محفوظ می ماند .
ماده 561: هر گاه در اثر یک یا چند ضربه ، آسیب های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود ، ملاک رسیدن به ثلث ، دیه هر آسیب به طور جداگانه است ، مگر اینکه  آسیب های وارده بر عضو ، عرفا یک آسیب وجنایت محسوب شوند .  
ماده 570: هر گاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند ، خرد شود یا ترک بخورد ، در صورتی عرفا جنایت های متعدد محسوب گردد ، هر یک دیه جداگانه دارد ، هرچند با یک ضربه به وجود آید  و مجموع دیه جنایت های مزبور از دیه عضو  هم بیشتر باشد .
ماده 700 : جنایتی که باعث شود مجنی علیه حرفی را به جای حرف دیگر اداء نماید ، مانند آن که به جای حرف "ل" حرف" ر " تلفظ نماید ، اگر عرفا عیب تلقی شود موجب ارش است .
زمانی  می توانیم  به عرف مراجعه واز آن استفاده نماییم که قانون به ما اجازه و یا دستور داده است . در قانون آ. د .ک هم عرف عام و عرف خاص داریم . قاضی می تواند مطابق نظر  کارشناس یا عرف اختصاصا تصمیم بگیرد . عرف در واقع نظر جمعی از مردم است . مثلا در تبت برای سلام کردن زبان خود را در می آورند ، ولی در جامعه ما امری ناپسند است. اولین اختلاف نظر این است که قانونگذار وقتی لفظ عرف را بکار می برد ، منظورش عرف عام است یا خاص ؟ برای مثال در ماده 700 منظور عرف عام است ولی در ماده 701 : جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا ، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از  طریق بینی شود (ارش ) دارد . در این ماده  به عرف اشاره نشده است . در واقع عرف عام نیست منظورش نظر کارشناس است . در مواردی که اختلاف نظر است  بهتر است نظر غالب پزشکان را در نظر بگیریم . در موادی که لفط عرف  بکار نرفته است ، ملاک نظر  کارشناس است . مقرر گردید  در جلسه آینده در مورد  نحوه تصمیم  مقام قضایی در این مورد  صحبت شود . 
 
 
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه :راضیه عبادی
امضای اعضای حاضر در جلسه :
-آقای دکتر عباس آمیان                               6- خانم دکتر معصومه ورزنده
2-آقای دکتر محمدمهدی پورطاهری                 7- آقای دکتر ماشالله شهابی نژاد             
3-آقای دکتر محمد امینی زاده                           8- راضیه عبادی
4- آقای دکتر روح الامینی
5-آقای علی سیدی
                    
 

"صورتجلسه"
چهارمین نشست کمیته علمی تبیین واژگان مندرج در قوانین  موثر در کارشناسی های پزشکی هفتمین همایش طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان
زمان جلسه : 23/03/98                                                  مکان جلسه : سالن کنفرانس ابن سینا       
دستور جلسه : تبیین واژه عرف  
حاضرین جلسه :
1-آقای دکتر عباس آمیان                               6- خانم دکتر معصومه ورزنده
2-آقای دکتر محمدمهدی پورطاهری                 7- آقای دکتر ماشاالله شهابی نژاد             
3-آقای دکتر محمد امینی زاده                           8- راضیه عبادی
4- آقای دکتر روح الامینی
5-آقای علی سیدی
                    
غایبین جلسه :
خلاصه مطالب مطروحه  در جلسه : جلسه با حضور کارشناسان پزشکی قانونی و اساتید حقوقی تشکیل گردید . سوالات مرتبط با مفهوم عرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جمع بندی مطالب جلسه: عرف شیوه متعارف  و پذیرفته شده نزد همه یا گروهی از مردم است . در لغت به معنای معروف مقابل منکر  به کار رفته است . و مفاهیم دیگر آن معرفت و شناخت و "پی در پی بودن چیزی " می باشد  . در واقع عملی ست که غالب مردم در جامعه معین آن را به طور مکرر و ارادی انجام می دهند. در تعبیر فقها این امر "بنای عقلا" نامیده می شود .  عرف در این مقوله به  گفتار  و عمل  اختصاص  دارد و از عادت که شامل مسائل طبیعی مانند سن بلوغ نیز می گردد متمایز  می شود . در فرهنگ معین عرف به معنی  شناختگی ،معروفیت ، نیکویی ،بخشش،معروف،مشهور ،شناخته ،عادت ،آنچه   بین مردم معمول و متداول است و امری  در مقابل شرع آمده است . طبق تعریف آقای دکتر  کاتوزیان ، عرف عادتی است که به مدت طولانی بین عموم مرسوم شود و همه در برابر واقعه معین آن را به کار ببندند و عمومی وپایدار باشد . ژان پراول حقوقدان فرانسوی بیان داشته " عرف عادت  امتداد یافته در طول زمان  ( یکبار عرف  نیست ) و انتشار یافته در مکان (جغرافیایی ،اجتماعی ، مثلا در یک حرفه ) که باید دارای  نیروی الزام آور باشد . در لغت و ادبیات عرب واژه عرف در معانی زیر بکار رفته است : 1- پیاپی بودن شی که اجزای آن متصل به یکدیگر باشند . این معنا در کلام امیر المومنین (ع) در خطبه معروف به "شقشقیه" و در  وصف تراکم و انبوه مردم برای بیعت با ایشان چنین آمده است "فما راعنی الا والناس کعرف الضبع  )
2- کل مرتفع عند العرب ، عرب به هر بلندی مکان و زمین مرتفعی عرف می گوید . آیه شریفه 48 سوره اعراف ناظر به این معنا است ( و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون بسیماهم ) 3- ضد نکر به معنای معروف ،امر پسندیده و نیکو شناخته شده این معنا از عرف در بیان حضرت علی (ع) فانهم جماع من الکرم و شعب من العرف ) و همچنین آیه شریفه 109 سوره اعراف (خذ ا لعفو و امر باالحرف و اعرض عن الجاهلین ) اشاره شده است .
حقوقدانان معمولاً عرف رابه عنوان یکی ازمنابع حقوق درکنارقانون می پذیرند.اما درکشورهای دیگرمعمولاً ازاستناد به عرف اجتناب کرده وبرای آن اهمیتی قائل نیستند.
درحقوق بین الملل عرف بسیارحائزاهمیت به شمارمی رود. درقانون تلویحاً عرف ملاک عمل قرارمی گیرد و ضمانت اجرایی نیزبرای آن قائلند. ولی عرف را اجتماع تعیین می کند و واضع آن مشخص و معین نیست. لازم الاجرا نیست. اگربخواهیم اهمیتی به اندازه قانون برای عرف قائل شویم در واقع جامعه دچارهرج و مرج و برگشت به سمت دوران بدویت می شود. عرف می تواند توسط قانون پذیرفته شود و می تواند منسوخ گردد.
 
 
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه :راضیه عبادی
امضای اعضای حاضر در جلسه :
-آقای دکتر عباس آمیان                               6- خانم دکتر معصومه ورزنده
2-آقای دکتر محمدمهدی پورطاهری                 7- آقای دکتر ماشاالله شهابی نژاد             
3-آقای دکتر محمد امینی زاده                           8- راضیه عبادی
4- آقای دکتر روح الامینی
5-آقای علی سیدی
                    
 

"صورتجلسه"
سومین  نشست کمیته علمی تبیین واژگان مندرج در قوانین  موثر در کارشناسی های پزشکی هفتمین همایش طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان
زمان جلسه : 11/03/98                                                    مکان جلسه : سالن کنفرانس ابن سینا       
دستور جلسه : تبیین واژه عرف  
حاضرین جلسه :
1-آقای دکتر عباس آمیان                               6- خانم دکتر معصومه ورزنده
2-آقای دکتر محمدمهدی پورطاهری                 7- آقای دکتر ماشاالله شهابی نژاد             
3-آقای دکتر محمد امینی زاده                           8- راضیه عبادی
4- آقای دکتر روح الامینی
5-آقای علی سیدی
                    
غایبین جلسه :
خلاصه مطالب مطروحه  در جلسه : جلسه با حضور کارشناسان پزشکی قانونی و اساتید حقوقی تشکیل گردید . سوالات مرتبط با مفهوم عرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جمع بندی مطالب جلسه:  عرف شیوه و روشی ست  که مردم آن را پذیرفته و بر اساس آن حرکت می کنند ،  خواه در  گفتار باشد یا در کردار . از عرف به عادت  نیز تعبیر کرده اند . در اصطلاح به معنای روش و شیوه مستمر عملی یا گفتاری است  که در میان همه یا بیشتر مردم یا قوم یا گروه  خاصی شناخته شده و مرسوم می باشد . گروهی عرف و عادت را از نظر مصداق ، یکی می دانند  اما به نظر می رسد عرف با عادت جمعی  یکی باشد  و به عادت فردی عرف گفته نمی شود .
اقسام عرف : عرف عام و عرف خاص
 منظور از عرف عام ، عرفی است که همه یا بیش تر مردم در جوامع مختلف آن  را پذیرفته و در آن مشترک اند مانند رجوع نادان  به دانا . که با مفهوم بنای عقلا ، قرابت دارد .
عرف خاص ، عرفی است که منشا آن گروهی از مردم اند ؛ مانند آنچه در مناطق و جوامعی خاص یا صاحبان شغل و حرفه ای خاص و یا در علم و فنی خاص معمول و متعارف است .  انواع دیگر عرف عرف عملی و قولی است . عرف صحیح و عرف فاسد . عرف به خودی خود  حجت شرعی و منبعی از منابع استنباط  احکام شرع نیست . اما در مواردی می توان به آن رجوع کرد و حکم  شرعی را از این راه  کشف نمود. عرف دومین منبع حقوق به شمار می رود . برای ایجاد عرف باید هنگام روبرو شدن با واقعه ای خاص  رعایت قاعده ای بین مردم در جامعه  معین مرسوم شود  و این رسم چنان قوت یابد  که به اعتقاد  آنها  الزام آور باشد . عرف عام از نظر زمان و مکان  بر دو گونه  می باشد : 1- عرف اعصار که در همه  زمان ها  از زمان شارع تا کنون جاری است . 2- عرف امصار  که در همه قلمرو و سرزمین اسلام  جاری است . عرف خاص از  نظر مکان و زمان و گروهی که آن را در بین خود پذیرفته و مرسوم داشته اند  سه نوع می باشند : 1- عرف خاص زمانی : عرفی است که در زمانی رایج و مرسوم بوده و در زمانی دیگر منسوخ است .2- عرف خاص مکانی : هر عرف حقوقی در شرایط مخصوص محیطی  برای  رفع نیاز دسته ای از مردم به وجود می آید  و در آن گسترش می یابد  و تحت تاثیر عوامل موثر آن محیط به کیفیتی احساسی تبدیل و موجب پیدایش آثار و نتایج حقوقی مشخص می شود .  در دانش فقه به آن عرف "بلد" می گویند  یا عرف محلی یا بومی و شناخت  و اثبات آن نیز بسیار دشوار است .
3- عرف خاص  صنفی : عرف حقوقی همان طور که ممکن است منحصر به ساکنان سرزمین محدودی باشد . می تواند مخصوص  رابطه حقوقی گروه و دسته معینی از افراد گردد که حرفه واحدی را بر گزیده اند و یا شرایط خاصی آن ها را  به یکدیگر پیوند داده است . این صاحبان حرف و فنون و گروه های مختلف اجتماعی از نظر وابستگی  به حرفه   ، گروه و صنفی که آن را برگزیده اند . بنا به مقتضیات آن حرفه ، صنف و گروه از حرف های مخصوصی از آن پیروی می نمایند که از طبیعت  و ماهیت این قسمت  از زندگی جمعی آنان  نشات  میگیرد . مثل عرف تجار ، بانکداری و ....
در مقام قضاوت به عرف  های خاص به عنوان  مرجع تشخیص رجوع می شود. این عرف ها قرینه و شاهدی است برای رفع بسیاری از ابهام ها و اجمال ها یی که ممکن است در گفتار و رقتار  شخص و قومی بوجود آید . عرف خاص به منزله  نطق و بیان است . مثلا  اگر  پدری مالی  را برای ولد خود وصیت می کند در این صورت ، مرجع در تفسیر "ولد" عرف است که آیا  بر پسر اطلاق می شود  یا شامل دختر نیز می گردد.
 منظور از عرف «همه مردم» و «عقلا» هستند و آن در جایی است که نظر به محتوا و حیطه مفهومی یا مصداقی واژه ای (صرفنظر از این که این لفظ به چه زبانی یا به چه معناست) باشد مانند این که بگوییم «سفر» در عرف به چه معناست؟ در این جا زبان، منطقه، قوم و نژاد خاص مراد نیستواضحاً، پیش فرض این نوع عرف، عدم تغییر است. چون عقلا از آن جهت که عاقل اند، سیره ثابتی دارند. خواه در قرن بیستم باشند، خواه در قرون قبل از هجرت، خواه در هند باشند خواه در ایران و خواه درجای دیگر، زمان و مکان و شرایط هیچ کدام در آن تأثیری ندارد. پس منظور جامعه خاص و یا هر نوع تفکر حاکم بر جامعه نیست، تا گفته شود تفکرات حاکم بر جامعه در شرایط مختلف تغییر می کند.
گاهی منظورازعرف، زبان و نژاد خاص است و آن در جایی است که نظر به معنای لفظ خاص باشد، مثلا بخواهند بدانند لفظ غنا به چه معناست، در این جا به زبان عربی رجوع می شود. گاهی درمورد امری مذهبی برای مثال احکام شرعی منظور عرف، جامعه پیرو همان مذهب است و این عرف می تواند متعدد و مختلف باشد. دراینجا
راه تشخیص عرف نیز متفاوت خواهد بود، چون تشخیص عرف عقلا، عبارت است از به دست آوردن «عادات رفتاری و دیدگاه ذهنی مردم که دارای کلیت و عمومیت و منشأ عقلائی باشد»، و تشخیص عرف متشرعه نیز  به دست آوردن «عادات رفتاری و دیدگاه ذهنی مردم که از ایمان مذهبی آنان برخاسته باشد و به همین گونه بقیه عرف های خاص.
در نتیجه هر چند تشخیص عرف، اختصاصی به مجتهد ندارد، ولی چون در تشخیص آن باید قیودی که در تحقق آن دخالت دارند مد نظر قرار گیرد. بدین جهت این گونه نیست که هر فردی به راحتی بتواند به طور دقیق عرف را بشناسد، بلکه در بسیاری از موارد نیاز به کار شناسی و دقت است.
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه :راضیه عبادی
1-آقای دکتر عباس آمیان                               6- خانم دکتر معصومه ورزنده
2-آقای دکتر محمدمهدی پورطاهری                 7- آقای دکتر ماشاالله شهابی نژاد             
3-آقای دکتر محمد امینی زاده                           8- راضیه عبادی
4- آقای دکتر روح الامینی
5-آقای علی سیدی
 
 

"صورتجلسه"
دومین نشست کمیته علمی تبیین واژگان مندرج در قوانین  موثر در کارشناسی های پزشکی هفتمین همایش طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان
زمان جلسه :29/02/ 98                                     مکان جلسه : سالن کنفرانس ابن سینا       
دستور جلسه : تبیین واژه معیوب ومطلوب درمان شدن واصلا درمان نشدن
حاضرین جلسه :
1-آقای دکتر عباس آمیان                               5- خانم دکتر معصومه ورزنده
2-آقای دکتر محمدمهدی پورطاهری                 6- آقای دکتر ماشالله شهابی نژاد             
3-آقای دکتر علی پور امیری                            7- راضیه عبادی
4- آقای دکتر امیر صادقی فر
                    
غایبین جلسه :
خلاصه مطالب مطروحه  در جلسه : جلسه با حضور کارشناسان پزشکی قانونی و متخصصین  ارتوپدی تشکیل گردید .در ابتدای جلسه توضیحاتی در خصوص اهداف و  محورها ی همایش و مفاد قانونی داده شد . سوالات مرتبط با مفهوم معیوب درمان شدن ،  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جمع بندی مطالب جلسه: در زمینه   mal::::::union:::::: بسیار جای بحث می باشد. در ارتوپدی ، استخوانی که در راستای اناتومیک خود نباشد ، مال یونیون  اطلاق می شود  . البته مال یونیونی اهمیت دارد که نیاز به درمان داشته باشد . مال یونیون گاهی اختلال فانکشن ،  برای فرد ایجاد نمی کند  و گاهی اختلال ایجاد می کند ، که دو حالت دارد :1- قابل اصلاح هست 2) قابل اصلاح نیست . مثال : شکستگی اینتراآرتیکولر  که دچار مال یونیون شده ، چنانچه تحت جراحی نیز قرار بگیرد ، ممکن است بهبودی نداشته باشد  و گاهی هم استخوانی کج که فانکشن آن مختل شده، جوش می خورد و فانکشن هم اصلاح می شود .
در ارتوپدی اصطلاحاتی به نام ACCEPT  داریم که مواردی است که اختلال عملکرد  ایجاد نمی کند . مثلا در استخوان بازو چنانچه 20 درجه Angulation داشته باشد  مال یونیون  هست ولی اختلال عملکرد ایجاد نمی کند .
در ساق post. Angulation    صفر درجه ACCEPT است و اگر 5 درجه باشد باید اصلاح شود. در استخوان فمور بچه های 11-5 سال چنانچه تا 2 سانتیمتر کوتاهی داشته باشیم Accept  است برای شکستگی Both bone   اطفال 10 درجه نزدیک آرنج ، 15 درجه وسط ساعد ، 20 درجه نزدیک مچ قابل قبول است در این موارد اگر چه مال یونیون است ، ولی اختلال عملکرد  ایجاد نخواهد کرد .  برای بررسی باید به عدد هر استخوان در کتب ارتوپدی به عنوان Accept مراجعه کرد  .مال یونیون در استخوان های مختلف و سن های مختلف فرق می کند .
در استخوان ترقوه کوتاهی بیشتر  از 2 سانتی متر در زمان جوش خوردن ، اختلال عملکرد در اسکاپولا ایجاد می کند و هارمونی بهم می خورد . مثلا اگر کوتاهی 3-5/3 سانتی متر باشد  Sick scapula syndromeایجاد می کند . حتی چه بسا  نیاز به عمل جراحی باشد . اما چنانچه کمتر از 2 سانتی متر کوتاهی باشد ، حتی اگر اورلپ باشد  ، اختلال عملکرد ایجاد نمی کند دراین موارد مال یونیون اطلاق می کنیم .در آنگولاسیون هم همین طور.
 در مورد استخوان ترقوه ، وقتی معیوب  تلقی می شود که مال یونیونی باشد که علیرغم جراحی نیز نان یونیون باقی می ماند  و اختلال عملکرد نیز ایجاد می کند .
در ارتوپدی دیدگا ه ها در مورد ترقوه متفاوت است . پزشکان قدیمی تر  به هیچ وجه تر قوه را عمل نمی کنند و نظر ایشان این است که همه آنها جوش می خورند و اختلال  فانکشن ایجاد نمی کنند . اما پزشکان جوانتر ، اقدام به عمل جراحی می کنند . در کتب رفرنس جدید اندیکاسیون مطلقی برای عمل جراحی ترقوه وجود ندارد . در شکستگی گردن راهی جز عمل جراحی برای درمان نیست ولی در ترقوه چنین نیست .
نان یونیون وقتی اطلاق می شود که بریج تشکیل نشده باشد. نان یونیون گاهی قابل درمان است و گاهی درمان نمی شود . گاهی بیمار چندین بار عمل می شود  و باز می بینیم  جوش نخورده لذا در این حالت پیشنهاد آمبوتاسیون به مریض می دهند . نمی شود نان یونیون را به یک چشم نگاه کرد . گاه چند ارتوپد نظر می دهند  که نان یونیون را نمی شود درمان کرد  ، گاه  بعضی دیگر نظر به درمان می دهند . بعضی اوقات در نان یونیون علاوه بر  اینکه فیبروز  تشکیل می شود ممکن است پسودوآرتروز و مفصل و حتی سینوویوم تشکیل گردد .  برای مثال  بیمار می تواند استخوان  را از وسط تی بیا حرکت دهد .در نان یونیون  اختلال  فانکشن را می توان  به فرد بدهیم .
 درمان نشدن  : مواردی که بعد از درمان اولیه مال یونیون باشد و  نیاز به اقدام درمانی برای تسریع در یونیون باشد  . اصلا درمان نشدن : نان یونیونی که مکرر عمل جراحی شده  است و پاسخ  به درمان نداده  و کاندید آمپوتاسیون است .
در ارتوپدی ملاک اصلی درمان شدن  ، عملکرد  عضو است . البته  عامل انسانی  نیز در درمان  موثر است  و آن شخص بیمار است . مثلا آتروفی سودک ، گاهی  مریض به  توصیه های پزشکی  برای حرکت دادن عضو عمل نمی کند  و یا شخصیت وسواسی  دارد ، شکستگی در بهترین حالت جوش می خورد اما  Stiff  می شود . در جراحی عمومی ،پس از 48 ساعت  از جراحی شکم  ، مریض  چه بخواهد چه نخواهد حرکت روده ها بر می گردد اما در ارتوپدی  عامل انسانی مهم است ، پس این عامل را نیز باید در نظر بگیریم .
در واقع  زمانی که آناتومی عضو اصلاح نشده است مال یونیون می باشد و دوم اینکه عملکرد  برگشت نکرده که سه حالت دارد 1- اختلال در درمان بوده که عملکرد برنگشته است 2- همکاری مریض چگونه بوده است 3- شدت ضایعه چقدربوده است.
در مورد شکستگی استخوان و التیام بعدی آن امکان دارد از دیدگاهی بگوییم این استخوان قبلی نیست ، مانند چینی شکسته است .که تکه های آن به هم چسبانده می شوندوظاهر خوبی هم دارد اما در واقع چینی قبلی نیست.از نظر علمی اگر استخوانی بی عیب جوش بخورد برحسب  فانکشن و alingment  ان بگوییم بهبود یافته است. در واقع بی عیب درمان شده است.
اینکه چند درصد در مورد فانکشن و alingment  برگردد  بر حسب استخوان های  مختلف در ارتوپوی فرق می کند .
در مورد تعبیه ابزار ارتوپدی ، الزامی به خارج کردن آنها نیست بجز بچه ها  که در ساعد بچه ها ، برای مثال در فردی که کاراته کار است یا فعالیت های ورزشی دارد  ، احتما ل شکستگی ابزار وجود  دارد پس  بهتر است خارج شوند  .Hook plate  چون داخل مفصل گذاشته می شود عوارض دارد بهتر است  که 6 ماه بعد خارج شوند  در مورد بچه ها چون استخوان در حال رشد  است و ممکن است روی پلاتین را بگیرد  یک سال بعد بهتر است خارج شوند زمانی که پلاتین باقی می ماند در هنگام ایجاد تروما ممکن است افزایش دهنده استرس باشد  و نیرو در انتهای استخوان تجمع یافته  وشکستگی قوی ایجاد می کند . یا در مریضی که nail بشکند یا کج شود ، برای مثال  در تصادف ، درمان آن بسیار سخت خواهد بود . در مورد بهبود شکستگی ، برای مثال استخوان ران، اگر 2 کورتکس در AP و 2 کورتکس  در لترال در نظر بگیریم 3 کورتکس جوش خورده باشد ، از نظر ارتوپدی عملکرد  کامل و شکستگی التیام یافته است. حتی اگر کورتکس چهارم جوش نخورده باشد .
 در ارتوپدی ساق  و ران ،Tri cortex ::::::union::::::  مهم است و لازم نیست  4 cortex ::::::union::::::  باشد . در هر حال بهتر است  ، ملاک نظر پزشک معالج باشد .
به هر شکستگی بدون جایجایی ، ترک خوردگی  می گویند = Crack ، که نیاز  به جا اندازی  نباشد و فقط گچ گیری  شود ، در اسکافوئید ، ترک خوردگی نیاز به مداخله جراحی دارد .
Comminution درجاتی دارد.به هر شکستگی که خطی نباشد و قطعاتی داشته باشد، خردشدگی می گویند. در ارتوپدی کلاسیفیکاسیون Winquest hansen را داریم که 4 تیپ دارد .(بر حسب اینکه چند در صد استخوان ها با هم تماس نداشته باشند ). تیپ 1 : 25 درصد  استخوان ها با هم تماس نداشته باشند  و 75 درصد در تماس باشند . تیپ 2 : 50درصد  استخوان ها با هم تماس نداشته باشند  و 50 درصد در تماس باشند . تیپ 3 : 75 درصد  استخوان ها با هم تماس نداشته باشند  و 25 درصد در تماس باشند .تیپ چهار : 100درصد  استخوان ها با هم تماس نداشته باشند  . بهتر است تیپ یک Comminution  اطلاق نکنیم و از تیپ دو  به بعد اطلاق گردد . البته این برای ساق و فمور است اما برای  استخوان های دیگر هم کاربرد دارد .
 
 
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه :راضیه عبادی
امضای اعضای حاضر در جلسه :
1-آقای دکتر عباس آمیان                               5- خانم دکتر معصومه ورزنده
2-آقای دکتر محمدمهدی پورطاهری                 6- آقای دکتر ماشالله شهابی نژاد             
3-آقای دکتر علی پور امیری                            7- راضیه عبادی
4- آقای امیر صادقی فر
 
 "صورتجلسه"
اولین نشست کمیته علمی تبیین واژگان مندرج در قوانین  موثر در کارشناسی های پزشکی هفتمین همایش طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان
زمان جلسه :25/02/ 98                                     مکان جلسه : سالن کنفرانس ابن سینا       
دستور جلسه : تبیین واژگان تهدید و خطر جانی
حاضرین جلسه :
1-آقای دکتر عباس آمیان                               5- خانم دکتر معصومه ورزنده
2-آقای دکتر محمدمهدی پورطاهری                 6- آقای دکتر ماشالله شهابی نژاد             
3-آقای دکتر محمد امینی زاده                           7- راضیه عبادی
4- آقای علی سیدی         
                    
غایبین جلسه :
خلاصه مطالب مطروحه  در جلسه : جلسه با حضور کارشناسان پزشکی قانونی و اساتید حقوقی تشکیل گردید .در ابتدای جلسه توضیحاتی در خصوص اهداف و  محورها ی همایش داده شد . سوالات مرتبط با مفهوم تهدید و خطر جانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جمع بندی مطالب جلسه: خطر جانی به  آنچه که مایه هلاکت است ، گفته می شود . خطر جانی قریب الوقوع است و با تهدید جانی تفاوت دارد . خطر جانی نوعا کشنده است ولی تهدید جانی  ممکن است نوعا کشنده نباشد .. در ماده واحده سقط درمانی صحبت از صدور مجوز سقط جنین قبل از ولوج روح  است  و قانوگذار عبارت تهدید جانی را بکار برده است ، ولی در ماده 718 جنینی سقط شده ممکن است قبل از ولوج روح باشد یا بعد از آن ،در این ماده  ثبوت پرداخت دیه موکول به اثبات خطر جانی برای مادر در صورت بقای جنین می باشد .در واقع  تهدید جانی در مرتبه ای ضعیف تر از خطر جانی قرار می گیرد . خطر جانی را نمی توانیم توسعه دهیم . منظور از تهدید و خطر جانی بکار رفته در ماده 718 ق. م. و ماده واحده سقط درمانی به معنای احتمال وقوع مرگ است و از کار افتادن و از بین رفتن اعضا را شامل نمی گردد ، مگر موجب از بین رفتن اعضای حیاتی گردد که در این صورت شامل می گردد . تهدید جانی را به کمتر از جان نمی شود  توسعه داد و تشخیص آن با پزشک است .در این جا شک مطرح نیست ، پزشک باید ظن قوی  داشته باشد ، یعنی احتما بالای 50 درصد بدهد که بیماری مادر منجر به مرگ مادر می شود . در این که تهدید و خطر جانی قریب الوقوع است یا با فاصله زمانی ؟ با وحدت ملاک از اثبات قتل عمد همین که رابطه سببیت بین فعل وقتل وجود داشته باشد ، قتل ثابت می شود و فاصله ملاک قرارداده نمی شود ، می توان گفت ،  تفاوتی ندارد . قانونگذار نتیجه را بیان می کند اگر موجب مرگ مادر شود ، تهدید و خطر جانی محسوب می گردد .  
 
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه :راضیه عبادی
امضای اعضای حاضر در جلسه :
1-آقای دکتر عباس آمیان                               5- خانم دکتر معصومه ورزنده
2-آقای دکتر محمدمهدی پورطاهری                 6- آقای دکتر ماشالله شهابی نژاد             
3-آقای دکتر محمد امینی زاده                           7- راضیه عبادی
4- آقای علی سیدی        
 
 
 

دفعات مشاهده: 3194 بار   |   دفعات چاپ: 794 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزار کنندگان

تاریخ های مهم

  • مهلت ارسال مقاله
       ۳۰  دی ماه
  • تاریخ برگزاری همایش:
        ۴ -۲ اسفند ماه  ۱۴۰۱

پوستر کنگره

هفتمین همایش سراسری طب و قضا
زمان همایش:
۲-۴
اسفند ماه ۱۴۰۱
محور های همایش:

      1- واكاوي پزشكي، حقوقي و فقه عوامل موثر در مصدوميت و فوت

 - تأثیر استرس و هیجان ناشی از

   درگیری لفظی و یا فیزیکی در فوت

 -  تأثیر ضعف جسمانی و بیماری

    زمینه ای در بروز صدمه و یا فوت

- برآورد میزان تأثیر بیماری زمینه ای

 و قصور پزشکی در فوت 

 - شاخص هاي تعيين مسري

  و یا موثر بودن صدمات در فوت

 نقش زمان در آن

2- بررسي و واكاوي پزشكي،حقوقي و فقهي مسائل نوین پزشكي

- ملال جنسیتی (اختلال هویت جنسی)
- رحم جایگزین، اهدای جنین
- اهداي اسپرم
 و تخمك

3- بررسي و واكاوي پزشكي، حقوقي و فقهي جبران خسارات آسیب دیدگان از اقدامات تشخیصی درمانی

-  تناسب هزینه های درمانی صدمات با دیه و یا ارش آنها
-  برقراری نظام بیمه ای بدون مقصر(No Fault) برای جبران خسارت بیماران
 

- چالش های بیمه مسئولیت پزشکان در جبران خسارت بیماران 

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

_

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده: 301 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 3 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 414840 بازدید
  • بازدید ۲۴ ساعت قبل: 225 بازدید

لیسل