همایش طب و قضا- اخبار فعالیت کمیته های علمی
اخبار کمیته ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/22 | 
اخبار و شرح فعالیت هام کمیته های علمی استانی

( معرفی اعضا و توضیح جایگاه علمی و اجرایی اعضای کمیته، عکس جلسات و ...)
 
 آذربایجان شرقی:
 آذربایجان غربی: اردبیل:
 اصفهان:

 البرز:

ایلام:

 بوشهر:


 تهران:

 چهار محال بختیاری:

 خراسان رضوی:


 خراسان جنوبی:

 خراسان شمالی:

 خوزستان:

 قانونی زنجان:
 سمنان:
 سیستان و بلوچستان:

 قانونی فارس:

 قزوین:


قم:

کرستان:


 کرمان: کرمانشاه:

 کهگیلویه و بویر احمد:

 گلستان:
 گیلان: لرستان:

 مازندران:


مرکزی: هرمزگان:


 همدان:


 یزد:

 
نشانی مطلب در وبگاه همایش طب و قضا:
http://tebvaghaza.ir/find.php?item=1.89.25.fa
برگشت به اصل مطلب