همایش طب و قضا- اخبار همایش
تشکیل حداقل یک کمیته علمی در سایر استان ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | 
در سایر استان های کشور (بغیر از هشت استان تهران، آذربایجانشرقی، فارس،
اصفهان، خراسان رضوی، قم، مازندران و گیلان) حد اقل یک کمیته علمی در
اداره کل پزشکی قانونی استان تشکیل خواهد گردید تا یکی از موضوعات مورد
نظر همایش را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهند
  • برای اینکه به یک موضوع بیشتر پرداخته نشود و یا موضوعی مغفول باقی نماند  استانها
    به دو گروه تقسیم گردیده اند تا در هر اداره کل، کمیته علمی مربوط به موضوع پیشنهادی،
    تشکیل و عنوان پیشنهادی را به بحث بگذارند. بدیهی در صورت تمایل و امکان، تشکیل
    کمیته های علمی بیشتر و پرداختن به دو یا سه موضوع منعی نخواهد داشت.

 
نشانی مطلب در وبگاه همایش طب و قضا:
http://tebvaghaza.ir/find.php?item=1.55.23.fa
برگشت به اصل مطلب