همایش طب و قضا- اخبار همایش
تشکیل ۳ کمیته علمی در ۸ استان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | 
  • در ادارات کل پزشکی قانونی استان های تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان، آذربایجان
    شرقی، مازندران، گیلان و قم با تشکیل 3 کمیته علمی  هر سه موضوع مورد نظر همایش
    برای کمیته های علمی، مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه همایش طب و قضا:
http://tebvaghaza.ir/find.php?item=1.55.22.fa
برگشت به اصل مطلب