صورتجلسه های کمیته علمی اردبیل

 | تاریخ ارسال: 1398/3/2 | 

«بسمه تعالی»
هفتمین همایش سراسری طب و قضا
 
ششمین نشست کمیته علمی هفتمین همایش سراسری طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل
زمان جلسه: 19/04/98 مکان جلسه: اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل
دستور جلسه: بحث و تبادل نظر در خصوص معیوب درمان شدن استخوان ها و پاسخگویی به سوالات
حاضرین جلسه:
1- دکتر حامد پورعزیز     2- دکتر ایرج صیاد رضایی      3- دکتر ماهرخ خسروانی               4- دکتر اکرم فرزانه                                      5-  دکتر کسایی                   6- دکتر صدقی                       7- آقای هاشمی            8- مهدی رحیمی                       9- محمود عباسی                   10- رضا آزاد                            11- داریوش ولی نواز           
مهمانان جلسه: 1- دکتر صادقی فرد (متخصص ارتوپدی)        2- دکتر قادری (متخصص ارتوپدی)                                3- آقای کوهی (قاضی دادگستری)
غائبین جلسه: دکتر نگار خوشنویس
خلاصه مطالب مطروحه در جلسه:
در این جلسه به بحث در مورد معیوب درمان شدن پرداخته شد. که با حضور متخصصین ارتوپدی، قاضی دادگستری و حقوقدانان و اعضای کمیته این جلسه برگزار گردید.
در ادامه مباحث جلسه قبل، در خصوص اینکه عوارض شکستگی استخوانی هم با اخذ دیه همراه می باشد یا خیر، مجددا بحث گردیده شد و درنهایت به ارایه پیشنهاداتی دراین خصوص انجامید.
پزشکان اعتقاد داشتند که در مورد شکستگی عضوی احتمال دارد که تا چند سال بعد عارضه ای پیش آید که برای این موضوع چون با احتمال همراه هست دیه ای تا زمان وقوع آن، اظهار داشتند که نمیتوان نوشت. ولیکن چنانچه شکستگی مثل شکستگی زانو که قطعا می دانیم که آرتروز خواهد داد و غیر ممکن است که عارضه ندهد، باید برای آن دیه یا ارش درنظر گرفت و از همان ابتدا آن دیه یا ارش را نوشت.
در صورتی که قضات محترم خلاف این موضوع را اعتقاد داشتند و اظهار داشتند که ازمنظر قانون تا زمانی که اتفاقی حادث نشده نباید برای آن دیه یا ارش نوشت و نمیتوان کسی را محکوم کرد.
که برای این کار پیشنهاد شد که در گزارشات بیان گردد که تغییر عملکرد طی چند سال آینده خواهیم داشت که با بروز عارضه ناشی ازیک اتفاق همراه خواهد بود. موضوعی که در اینجا مهم می باشد اینه که نحوه اثبات بروز عارضه با زمان حادثه از نظر قانونی می باشد که جای سوال و بحث فراوانی دارد.
همچنین پیشنهاد شد که تعاریفی برای اصطلاحات ذکر گردد که هم با وحدت رویه همراه باشد و هم شک و شبهات آن رفع گردد.
در نهایت در پاسخ به سوال 3 اینگونه مطرح گردیدکه ملاک اصلی درمان شدن عضو بستگی به استخوان محل حادثه دارد که گاهی اوقات باید آناتومی کامل شکل گیرد تا عملکرد هم حاصل شود و گاهی اوقات نیازی به تشکیل کامل آناتومی نمی باشد ولی عملکرد کامل می باشد یا گاهی اوقات ممکن است که آناتومی شکل گیرد ولی عملکرد حاصل نشود.
جمع بندی مطالب جلسه:
1- تعریف صطلاحات تخصصی از منظرقانونی و پالینی
2- بیان تغییر عملکرد عضوی در اثر بروز حادثه ای در گزارشات پزشکی قانونی
3- پاسخگویی به بخشی از سوالات مربوط به حیطه معیوب درمان شدن
4- بحث در مورد صدور حکم بر اساس احتمالات قطع به یقین بین پزشکان و قضات دادگستری
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه:  محمود عباسی
 


./files/site1/files/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf

«
بسمه تعالی»

هفتمین همایش سراسری طب و قضا
 
پنجمین نشست کمیته علمی هفتمین همایش سراسری طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل
زمان جلسه: 12/04/98 مکان جلسه: اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل
دستور جلسه: بحث و تبادل نظر در خصوص معیوب درمان شدن استخوان ها
حاضرین جلسه:
1- دکتر حامد پورعزیز     2- دکتر نگار خوشنویس      3- دکتر ماهرخ خسروانی               4- دکتر اکرم فرزانه           5-  داریوش ولی نواز            6- مهدی رحیمی             7- محمود عباسی                   8- رضا آزاد                            9-آقای هاشمی
مهمانان جلسه: 1- دکتر صادقی فرد (متخصص ارتوپدی)        2- دکتر قادری (متخصص ارتوپدی)                                3- آقای کوهی (قاضی دادگستری)
غائبین جلسه:--
خلاصه مطالب مطروحه در جلسه:
در این جلسه به بحث در مورد معیوب درمان شدن پرداخته شد. که با حضور متخصصین ارتوپدی، قاضی دادگستری و حقوقدانان و اعضای کمیته این جلسه برگزار گردید.
در ابتدای جلسه به بحث و معرفی مواد 569،647 و 656 قانون مجازات اسلامی پرداخته شد و متن این مواد در جلسه قرائت گردید.
ماده 569: دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:
الف- دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است.
ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
پ- دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.
ت- دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.
ماده 647: ماده 647- دیه شکستن ستون فقرات بهترتیب ذیل است:
الف- شکستن ستون فقرات درصورتی که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.
ب- شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنیٌ‌علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.
پ- شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند(ب) شود، علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هریک از عوارض حاصله نیز است.
ت- شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یکدهم دیه کامل است.
ث- شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بیحس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دوسوم دیه برای فلج دو پا نیز است.
تبصره 1- مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهرههای ستون فقرات به جز مهره های گردن و استخوان دنبالچه می‌باشد.
تبصره 2- جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد درصورتی که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و درصورتی که بدون عیب درمان شود، دیه آن یکدهم دیه کامل است.
ماده 656: شکستن هریک از استخوان‌های ترقوه درصورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.
در مورد تبصره 2 ماده 647 خیلی بحث شد که اصطلاح خمیدگی خیلی کلی می باشد و چنانچه فردی کمی هم خمیدگی داشته باشد را میتوان به این تبصره مربوط دانست و در واقع ایجاد چالشی بشود برای قضات و شاکیان.
در ادامه متخصصین ارتوپدی به تشریح عملکرد استخوان ها پرداختند و عنوان داشتند که فرآیند ترمیم استخوان خیلی عالی است و در واقع پدیده ترمیم همیشه اتفاق می افتد معمولا جوش خوردگی به طور مطلوب پیدا می کند. که این مطلوب بودن از سه جنبه بررسی می شود: از نظر ظاهر، عملکرد و از نظر باطن.
به طور تلویحی به سوال یک و سه هم پاسخی داده شد ولی به خودی خود جای چالش فراوانی دارد.
در مورد این سوالات، توسط پزشکان مطرح گردید که ملاک درمان شدن عملکرد عضو آسیب دیده باید بر اساس نوع استخوان تفکیک گردد. وقتی بیماری جهت بررسی و مشاوره به نزد متخصصین ارجاع داده می شود و متخصصین ارتوپدی اینگونه گزارش می کنند که شکستگی بهبود یافته ولی احتمال بروز استئوآرتریت در سال های آینده در اثر این نوع شکستگی وجود دارد، پزشکان عقیده داشتد که چون بیماری بعدی که طی چند سال آینده اتفاق می افتد معلول همین حادثه بوده است پس می توان حکم به آن داد. ولی قضات دادگستری خلاف این موضوع را عقیده داشتند و بیان داشتند که چنانچه اتفاقی حادث نشده است نمیتوان بر اساس احتمالات حکم داد.
جمع بندی مطالب جلسه:
1- تعریف و مرز بندی مطلوب جوش خوردن استخوان
2- تشریح مفاد مواد 569، 647 و 656 قانون مجازات اسلامی
3- پاسخگویی به بخشی از سوالات مربوط به حیطه معیوب درمان شدن
4- بحث در مورد صدور حکم بر اساس احتمالات قطع به یقین بین پزشکان و قضات دادگستری
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه:  محمود عباسی
 


./files/site1/files/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B7%D8%A8_%D9%88_%D9%82%D8%B6%D8%A7.pdf       sazman«بسمه تعالی»
هفتمین همایش سراسری طب و قضا
 
چهارمین نشست کمیته علمی هفتمین همایش سراسری طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل
زمان جلسه: 27/03/98 مکان جلسه: اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل
دستور جلسه: بحث و تبادل نظر در خصوص سوالات مربوط به حوزه تهدید و خطر جانی
حاضرین جلسه:
1- دکتر حامد پورعزیز     2- دکتر نگار خوشنویس    3- دکتر منوچهر صدقی               4-  داریوش ولی نواز            5- مهدی رحیمی             6- محمود عباسی                         7- رضا آزاد        8-آقای هاشمی                            مهمانان جلسه: 1- دکتر دوست کامی (متخصص قلب و عروق)        2- دکتر تبریزیان (متخصص زنان و زایمان)          3- دکتر برزگر جلالی (متخصص زنان و زایمان)        4- آقای کوهی (قاضی دادگستری)
غائبین جلسه:--
خلاصه مطالب مطروحه در جلسه:
در این جلسه به بحث در مورد سوالات پرداخته شد. که با حضور متخصص قلب و عروق، متخصص زنان و زایمان و قاضی دادگستری جلسه پاسخگویی به این سوالات انجام گردید.
توسط پزشکان برای تعیین خطر بیماریهای قلبی طبقه بندی بر اساس منابع موجود در سازمان بهداشت جهانی ارایه شده بود که به بیان آن پرداختند و بیماری های قلبی را به 4 کلاس طبقه بندی کردند:
کلاس یک: در این شرایط افزایش قابل توجه خطر مرگ وجود ندارد، عوارض وجود ندارد یا کم است. مثل بیماری پرولاپس دریچه میترال، تنگی پولمونر، مجرای شریانی باز PDA، ضربانهای خارج دهلیزی یا بطنی به تنهایی (ایزوله).
کلاس دو: در این شرایط خطر مرگ کمی با افزایش اما احتمال عوارض تا حد متوسطی افزایش می یابد بیماری هایی مثل نقص دیواره بطنی یا دهلیزی جراحی نشده، تترالوژی فالوت ترمیم شده، بیشتر اریتمی ها.
کلاس دو تا سه: اختلال در عملکرد بطن چپ، کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک، بیماری مادرزادی دریچه ای یا دریچه مصنوعی بافتی که در طبقه بندی یک یا چهار سازمان بهداشت جهانی قرار نمی گیرد، سندرم مارفان بدون دیلاتاسیون آئورت،  کوارکتاسیون ترمیم شده.
کلاس سه: در این شرایط خطر مرگ و یا عوارض بطور قابل توجهی افزایش می یابد. مشاوره تخصصی لازم است. در صورت بارداری مراقبت تخصصی متخصصین قلب و زنان در طی بارداری، زایمان و پس از زایمان لازم است. بیماریهایی مثل: دریچه مصنوعی مکانیکی، بطن راست سیستمیک، گردش خون فونتان، بیماری های سیانوتیک قلب، سایر ناهنجاریهای مادرزادی عارضه دار.
کلاس چهار: در این شرایط خطر مرگ و یا عوارض افزایش بسیار قابل توجهی دارد. ختم بارداری باید مدنظر باشد اما اگر بارداری ادامه یابد ادامه مراقبتها باید مانند کلاس سه انجام شود. مثل بیماری های افزایش فشار خون شریانی ریوی به هردلیل، اختلال عملکرد بطنی شدید سیستمیک، سابقه کاردیومیوپاتی پری پارتوم با هرنوع عملکرد مختل بطن چپ، تنگی شدید میترال، تنگی شدید علامتدار آئورت، سندرم مارفان با دیلاتاسیون آئورت بیشتر از 45 میلیمتر، دیلاتاسیون آئورت بیشتر از 50 میلیمتر در بیماری آئورت مرتبط با دریچه دولتی آئورت، کوآرکتاسیون شدید مادرزادی.
سپس موارد فوق نیز از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار گرفته شد که ماده 718  را اینگونه می توان تفسیر نمود که حمل جنین در صورتی که برای مادر خطر وجود داشته باشد، در هر مرحله ای از بارداری که باشد فقط با نظر شخص پزشک متخصص زنان و زایمان می توان دستور سقط جنین را داد و نیازی به تاییدیه پزشکی قانونی ندارد ولی در صورتی که تهدید فقط برای مادر باشد حتما باید نظر سه پزشک متخصص و تاییدیه پزشکی قانونی باشد. و تاکید داشتند که ماده 718 صرفا برای حفظ حیات مادر است.
جمع بندی مطالب جلسه:
1- تفاوت واژگان بین تهدید و خطر
2- کلاس بندی بیماریهای قلبی و تهدید کننده حیات مادر
3- پاسخگویی به سوالات مربوط به حیطه تهدید و خطرجانی
4- جمع بندی و پاسخگویی به سوالات مربوط به حوزه تهدید و خطر جانی
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه:  محمود عباسی
 


 sazman«بسمه تعالی»
هفتمین همایش سراسری طب و قضا
 
سومین نشست کمیته علمی هفتمین همایش سراسری طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل
زمان جلسه: 13/03/98 مکان جلسه: اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل
دستور جلسه: بحث و تبادل نظر در خصوص سوالات مربوط به حوزه تهدید و خطر جانی
حاضرین جلسه:
1- دکتر حامد پورعزیز     2- دکتر نگار خوشنویس    3- دکتر اکرم فرزانه    4- دکتر ماهرخ خسروانی   5- دکتر منوچهر صدقی               6-  داریوش ولی نواز            7- مهدی رحیمی   8- محمود عباسی          9- رضا آزاد  
مهمانان جلسه: 1- دکتر دوست کامی (متخصص قلب و عروق)        2- دکتر تبریزیان (متخصص زنان و زایمان)          3- دکتر برزگر جلالی (متخصص زنان و زایمان)        4- آقای کوهی (قاضی دادگستری)
غائبین جلسه:--
خلاصه مطالب مطروحه در جلسه:
در این جلسه به بحث در مورد سوالات پرداخته شد. که با حضور متخصص قلب و عروق، متخصص زنان و زایمان و قاضی دادگستری جلسه پاسخگویی به این سوالات انجام گردید.
در ابتدا آقای ولی نواز (کارشناس حقوقی) نسبت به تفاوت عبارات تهدید و خطر پرداختند که تهدید را به معنای بیم دادن و خطر به معنای به هلاکت افتادن تعبیر کردند. سپس آقای کوهی (قاضی) نسبت به پرداختن به عبارات از منظر قانونی پرداختند که اینگونه بیان داشتند که در صورتی که برای مادر خطر وجود داشته باشد، در هر مرحله ای از بارداری که باشد فقط با نظر شخص پزشک متخصص زنان و زایمان می توان دستور سقط جنین را داد و نیازی به تاییدیه پزشکی قانونی ندارد ولی در صورتی که تهدید فقط برای مادر باشد حتما باید نظر سه پزشک متخصص و تاییدیه پزشکی قانونی باشد. و تاکید داشتند که ماده 718 صرفا برای حفظ حیات مادر است.
در ادامه آقای دکتر دوست کامی به بیان مثالهایی درمورد تفاوت واژگان خطرو تهدید پرداختند و بیان داشتند که تهدیدجزیی است و خطر کلی می باشد. وی همچنین تاثیر خطر را قریب الوقوع دانستند.
در پایان جلسه کلیه اعضای حاضر در جلسه به بررسی سوالات و بحث و تبادل نظر در مورد آن پرداختند.
جمع بندی مطالب جلسه:
1- تفاوت واژگان بین تهدید و خطر
2- پاسخگویی به سوالات مربوط به حیطه تهدید و خطرجانی
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه:  محمود عباسی
 
    

  هفتمین همایش سراسری طب و قضا
                                دومین نشست کمیته علمی استانی هفتمین همایش سراسری طب و قضا
                                                     اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل
زمان جلسه:      30/02/1398 مکان جلسه: دفتر مدیرکل
حاضرین جلسه: 1- دکتر حامد پورعزیز              2- دکتر نگار خوشنویس           3- دکتر اکرم فرزانه                4- دکتر حسین دوستکامی               4- دکتر شروین تبریزیان               5- دکتر مژگان برزگر                 6- دکتر منوچهر صدقی                     7- لطف اله کوهی                                     8- عادل هاشمی                      9- داریوش ولی نواز                            10 مهدی رحیمی                                   11- رضا آزاد
غائبین جلسه:
خلاصه مطالب مطروحه در جلسه:         دومین جلسه کمیته علمی استانی با حضور اعضای کمیته و کارشناسان مرتبط به شرح ذیل در محل اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل برگزار و مطابق با مصوبات جلسه قبلی و  با توجه به مطالعاتی که در خصوص محور " تبیین واژگان مندرج در قوانین موثر در کارشناسی های پزشکی " شده بود . بحث و تبادل نظر گردید:
بیماریها از نظر میزان ریسک به سه گروه تقسیم می شوندکه عبارتند از : بیماریهای با ریسک پایین (low risk ) و ریسک متوسط(moderate) و ریسک بالا (high risk)
(ریسک پایین              > 1% )    ( ریسک متوسط           5 %-1 % )    (ریسک بالا              < 5% )
بیماریها و شرایط دارای ریسک کم: سن بالای مادر  > 35
بیماریها و شرایط دارای ریسک بالا: آیزن منگرهHF ، آریتمی ها، پره کلامپسی ، PS ، + 2 AS، HCM ،
PH( اولیه) ، )PH ثانویه) ، PH  CONGENITAL ، لوپوس، بدخیمی ها ، IBD، صرع غیر قابل کنترل
برخی بیماریهای دریچه ای حاملگی را خوب تحمل می کند:  MR، AHD  ، VHD
برخی داروها دارای درصد تراتوژنیسیته بالا هستند.
در خصوص مسایل حقوقی موضوع تهدید و خطر جانی کلیاتی در خصوص ماده واحده سقط درمانی و ماده 718 مطرح گردید . در این رابطه ابتدا به تشریح معنای لغوی و حقوقی دو واژه تهدید و خطر پرداخته شد که تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن در معنای لغوی است و در اصطلاح حقوق به معنای ایجاد بیم بر جان و مال یا آبروی دیگری است . خطر به آنچه مایه تلف شدن و هلاک شود از نظر لغوی معنا شده است و در یک جمع بندی می توان گفت که خطر شدید تر از تهدید به شمار میرود. در تفسیر قضایی ماده واحد سقط درمانی به کاستی های این ماده از جمله کلی بودن کلمه حرج و عدم توجه به مواردی نظیر سقط در صورت زنا با محارم  و تجاوزات جنسی مطرح گردید. و در تفسیر ماده 718 نظر حقوقدانان کمیته بر این بود که در این ماده قانونگذار فقط برای مادر جواز سقط جنین را فقط در صورت خطر جانی قایل شده است ، لذا با این وصف محدودیت ولوج روح در ماده واحده سقط درمانی با این ماده برداشته شده است. بنظر میرسد ماده718 ، قسمتی از ماده واحده سقط درمانی را نسخ ضمنی نموده است . در ادامه ذکر گردید که واژه تهدید جانی فقط یکبار در قانون ذکر شده است ولی واژه خطر جانی حدودا 4 بار در قانون ایران مورد استعمال قرارگرفته است که معروفترین آن قانون خودداری از کمک به مصدومان است. قانونگذار به طور یقین در انتخاب واژگان مربوطه منظور خاصی داشته است و براساس نظر اکثریت حقوقدانان از آنجایی که مقنن هیچوقت کار لغو و بیهوده انجام نمی دهد مقرر گردید در جلسات آتی پیرامون این دو واژه مباحثه و به سوالات مطروحه اهتمام ویژه ای صورت پذیرد
 
 
جمع بندی مطالب جلسه:
 
تقسیم بندی بیماریهای از نظر میزان ریسک و شرایط آنها
تفاوت های مربوط به واژه خطر و تهدید جانی از نظر حقوقی
در تفسیر ماده 718 نظر حقوقدانان کمیته بر این بود که در این ماده قانونگذار فقط برای مادر اجازه سقط جنین خود را فقط در صورت خطر جانی قائل شده است ، لذا با این وصف محدودیت ولوج روح مدنظر ماده واحده سقط درمانی در این ماده برداشته شده است.
 
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه:    مهدی رحیمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 3422 بار   |   دفعات چاپ: 329 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزار کنندگان

تاریخ های مهم

  • مهلت ارسال مقاله
       ۳۰  دی ماه
  • تاریخ برگزاری همایش:
        ۴ -۲ اسفند ماه  ۱۴۰۱

پوستر کنگره

هفتمین همایش سراسری طب و قضا
زمان همایش:
۲-۴
اسفند ماه ۱۴۰۱
محور های همایش:

      1- واكاوي پزشكي، حقوقي و فقه عوامل موثر در مصدوميت و فوت

 - تأثیر استرس و هیجان ناشی از

   درگیری لفظی و یا فیزیکی در فوت

 -  تأثیر ضعف جسمانی و بیماری

    زمینه ای در بروز صدمه و یا فوت

- برآورد میزان تأثیر بیماری زمینه ای

 و قصور پزشکی در فوت 

 - شاخص هاي تعيين مسري

  و یا موثر بودن صدمات در فوت

 نقش زمان در آن

2- بررسي و واكاوي پزشكي،حقوقي و فقهي مسائل نوین پزشكي

- اختلال هويت جنسي (ملال جنسیتی)
- رحم جایگزین، سقط جنین قانونی
- اهداي جنين، اسپرم
 و تخمك

3- بررسي و واكاوي پزشكي، حقوقي و فقهي جبران خسارات آسیب دیدگان از اقدامات تشخیصی درمانی

-  تناسب هزینه های درمانی صدمات با دیه و یا ارش آنها
-  برقراری نظام بیمه ای بدون مقصر(No Fault) برای جبران خسارت بیماران
 

- چالش های بیمه مسئولیت پزشکان در جبران خسارت بیماران 

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

_

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده: 292 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 4 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 404408 بازدید
  • بازدید ۲۴ ساعت قبل: 235 بازدید

لیسل