دبیر علمی صورتجلسه های کمیته علمی گلستان

 | تاریخ ارسال: 1398/4/30 | صورتجلسه دومین کارگروه کمیته علمی استانی هفتمین همایش سراسری  طب و قضا
 
دومین جلسه کمیته علمی استان گلستان در سالن همایش اداره کل پزشکی قانونی استان در ساعت 11 ظهر مورخ 1/5/1398 تشکیل گردید و بحث پیرامون سوالات مطروحه در زمینه زندگی نباتی انجام شد.
در ابتدای جلسه طی ویدئو کنفرانس برقرار شده با آقای دکتر جابر قره داغی متخصص پزشکی قانونی دبیر علمی هفتمین همایش سراسری طب و قضا از استان البرز، طرح مسئله در خصوص زندگی نباتی صورت گرفت . ایشان با اشاره به اینکه زندگی نباتی محصول پیشرفت پزشکی است و در قانون مجازات اسلامی خیلی مورد توجه قرار نگرفته است، ضرورت ارزیابی در زمینه تعیین صدمات و رسیدن به اجماع در این خصوص را یادآور شدند.
آقای دکتر قره داغی با اشاره به وجود تفاوت بین افراد با زندگی نباتی و سایر افراد دچار زوال عقل که قادر به زندگی روزمره می باشند ، سوالاتی را مطرح نمودند از جمله اینکه :
 1. آیا از بین رفتن منافع وقتی قوای عالیه مغزی که عمل تحلیل را انجام می دهد مختل گردیده است، جایگاهی دارد؟
 2. کدامیک از منافع در فرد با زندگی نباتی ازبین رفته است؟
 3. آیا دریافت خسارت توسط وابستگان و وراث فردی که دچار زندگی نباتی است ، اخلاقی و صحیح  می باشد؟
 4. آیا بجای پرداخت خسارت تحت عنوان دیه های متعدد راهکاری جهت پرداخت  هزینه های درمانی فرد دچار زندگی نباتی وجود دارد؟
آقای حسن منتظری بازپرس دادسرای گرگان با بیان اینکه باید به اصل مراجعه نمود و اصل بر تعدد دیات است  و ضمنأ با اشاره به ماده  647  ق.م.ا در بند پ اظهار نمودند که در زندگی نباتی هم نظیر شکستگی ستون فقرات که در صورت عدم درمان ، علاوه بر شکستگی موجب سایر دیه­ها هم می­گردد باید تعدد دیات درنظر گرفته شود.
آقای یاسر بای  دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری مینودشت با اشاره به ماده 545 ق.م.ا بهتر است در خصوص قائم به عضو بودن منافع از دست رفته در زندگی نباتی باید به عرف پزشکی مراجعه نمود و در صورت تأئید پزشکی قانونی مبنی بر قائم بودن ازبین رفتن منافع ( نظیر بینایی ، شنوایی ، لامسه و ... ) به زوال
 
 
 
عقل باید پزشکی قانونی اظهار نظر وسپس در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت دیه منافع توسط مراجع قضایی اعلام نظر گردد.
آقای یاسر معینی فر دادرس دادسرای گنبدکاوس نیز  با تأئید نظر آقای بای اشاره نمودند که این ماده 545 ق.م.ا  ارتباطی به ماده 544 ق.م.ا  ندارد و موضوعی متفاوت هستند. ازطرفی دیگر  پرداخت هزینه های درمانی بجای پرداخت دیه های متعدد به وراث یا بازماندگان را موضوعی مردود دانسته و اظهار نمودند بحث تشفّی خاطر بستگان مصدوم مطرح است وتعیین دیه جهت فرد با زندگی نباتی عین عدل و انصاف است.
آقای حمزه نژاد رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان  اظهار نمودند که با توجه به عدم تعیین ظرف زمان در خصوص بیهوشی در ماده 680 ق.م.ا  نمی توان در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت  دیه در بیماران با زندگی نباتی اظهار نظر نمود . ازطرف دیگر درصورت تعیین هزینه های درمانی قابل پرداخت به این بیماران،  شرکتهای بیمه زیر بار این هزینه ها نمی روند وفقط در غالب دیه خسارات را پرداخت می کنند.
آقای حمیدرضا فیروزیان معاون قضایی محاکم گرگان اشاره نمودند که بهتر است دراین بیماران دیه زوال عقل داده شود و درخصوص تعدد دیات با توجه به اختلاف نظر موجود ، وعدم امکان ارزیابی  برخی منافع ازنظر علمی ، بهتر است در قانون.م.ا تجدیدنظر و اصلاحات لازم صورت گیرد.
آقای دکتر ابراهیمی فلاح طلب با اشاره به تفاوت در استفاده ازمواد 544 و545 ق.م.ا  یادآور شدند که ماده 544 ق.م.ا  اشاره به مواردی از ضربه به سر دارد که واضحأ موجب آسیب به عصب شنوایی  یا عصب بینایی می گردد و این منافع ازدست رفته بخوبی در بالین بیمار قابل ارزیابی هستند. ولی مصداق زندگی نباتی بخش ابتدایی ماده 545 ق.م.ا  است که زوال عقل ایجاد گردیده ولی آسیب عصب بینایی یا عصب شنوایی بصورت مستقیم ایجاد نشده است .
در پایان آقای دکتر زارعی با تجمیع نظرات شرکت کنندگان درجلسه  نتایج را بشرح ذیل  قرائت نمودند :
 1. اصل بر عدم تداخل دیات است.
 2. زوال منافعی که قطعی و قابل ارزیابی است ، باید پزشکی قانونی بوضوح آنها را اعلام نماید.
 3.  پس از اعلام منافع از دست­رفته  از طرف پزشکی قانونی، مراجع قضائی مجدد از پزشکی قانونی استعلام نمایند که آیا منافع از دست رفته قائم به عضو است یا خیر؟ و سپس براساس ماده 545 ق.م.ا  رأی صادر گردد.
 4. قانونگذار نقص ماده 680 ق.م.ا را باید برطرف نماید و مدت زمان بیهوشی رامشخص نماید یا طی  تبصره ای در این خصوص و اشاره به زندگی نباتی تکلیف آنرا مشخص نماید.

صورتجلسه اولین کارگروه کمیته علمی استانی هفتمین همایش سراسری  طب و قضا
 
اولین جلسه کارگروه با حضور پزشکان و قضات استان گلستان در ساعت َ30/11 مورخ 25/4/1398 در محل سالن اجتماعات اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان تشکیل گردید .
در شروع جلسه آقای دکتر حسین زارعی مدیرکل پزشکی قانونی گلستان با خوشامدگویی به حضار با ارائه اطلاعاتی درخصوص همایش پیش رو در مهرماه 98  به تبیین و توصیف محورهای همایش پرداختند و بطور خاص در زمینه زندگی نباتی به نحوه تعیین خسارت در گذشته و حال حاضر بر اساس دستورالعمل های سازمانی توضیحات مبسوطی را ارائه نمودند وسپس سوالاتی را  از جنبه های حقوقی و پزشکی جهت بحث در جلسه مطرح نمودند.
سپس آقای دکتر فرامرز ابراهیمی فلاح طلب جهت آشنایی قضات با صدمات ایجاد شده در زندگی نباتی ونحوه تشخیص آن از منظر پزشکی توضیحاتی را ارائه و به تشریح تفاوتهای بین زندگی نباتی و مرگ مغزی  پرداخته وچالشهای موجود در تعیین خسارت در این بیماران را مورد بحث قرار دادند.
پس از مشخص شدن موضوع بحث جلسه ، با توجه به نظرات متعدد پزشکان وقضات حاضر در جلسه در خصوص وضعیت هوشیاری بیماران با زندگی نباتی  و اتلاق زوال منافع به ازبین رفتن بینایی و بویایی و شنوایی و .... هریک از حضار به تشریح  نظرخود پرداختند.
 1. آقای حمیدرضا فیروزیان معاونت قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب گرگان اظهار نمودند که قبل از سال 92 بحث تداخل دیات و بحث صدمات مسری وغیر مسری مطرح نمی­گردید ولی پس از تصویب ق م ا سال 92 چون فرد دچار زندگی نباتی فوت شده تلقی نمی­گردد از قوانین فوت تبعیت نمی­کند و از طرف دیگر مطابق ماده 538 ق.م.ا اصل برتعدد دیات و عدم تداخل آنهاست لذا دیه همه منافع از دست رفته باید پرداخت گردد .
 2. آقای عزت الله حمزه نژاد رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان اظهار نمودند که فرد دچار زندگی نباتی به نحو اولی بیهوش تلقی می­شود لیکن باید در خصوص ختم درمان دراین بیماران باید زمانی قائل شد . ضمنأ اشاره ماده 681 ق.م.ا به موضوع بیهوشی درخصوص جنایت بر میت است و ارتباطی با وضعیت هوشیاری فرد با زندگی نباتی ندارد.
 3. خانم فاطمه یوسفی دادیار دادسرای گرگان درخصوص بیماران زندگی نباتی اظهار نمودند که فرد دچار بیهوشی ولی در حکم هوشیار است و با اشاره به ماده 544 ق.م.ا  قائل به پرداخت خسارات جداگانه بابت منافع ازدست رفته فرد بودند.
 
 
 1. خانم دکتر مریم تیموری متخصص پزشکی قانونی با بیان نکاتی درخصوص زوال منافع و با اشاره به ماده 543 ق.م.ا اشاره نمودند که زوال برخی منافع ( نظیر بویایی و شنوایی و بویایی و ..) ایجاد شده در زوال عقل تداخل کرده لذا دیه آنها نباید به بیمار پرداخت گردند.
 2. آقای مهدی رزاق نژاد وآقای حسن منتظری بازپرس دادسرای گرگان اعتقاد بر اصل عدم تداخل دیات داشته و معتقد بودند فرد دچار زندگی نباتی بعنوان فرد بیهوش تلقی می گردد.
 3. آقای سید عبدالحمید کریمی مستشار محاکم تجدیدنظر استان اطهار نمودند که فرد دچار زندگی نباتی به لحاظ پزشکی بیهوش تلقی می­شود ولی اگر از نظر حقوقی مطابق ماده 681 ق.م.ا اگر جنایت بروی وارد شود در حکم جنایت بر فرد هوشیار است.
 4. آقای یاسر بای دادرس دادگاه کیفری 2 مینودشت اظهار نمودند مغز با عقل متفاوت است و مغز عضو نمی­باشد ولی عقل اگر ازبین برود مشمول زوال عقل می­شود. فرد دچار زندگی نباتی درحکم انسان هوشیار است و تمام آثار برروی انسان زنده برروی وی مترتب است. ضمنأ اشاره نمودند که اگرچه اصل برعدم تداخل دیات است ولی مطابق ماده 545 ق.م.ا تداخل دیات مطرح است وبرخی منافع در زوال عقل تداخل می کند لذا قابل پرداخت نمی باشد.
 5. آقای دکتر محسن شهابی متخصص پزشکی قانونی نکاتی را درخصوص پاسخ های رفلکسی افراد با زندگی نباتی و عدم درک محرکهای محیطی بیان نمودند.
 6. آقای علی غلامی معاونت قضایی دادگستری استان اظهار نمودند  با توجه به مواد 680 تا 681 و قواعد زوال منافع از ماده 671 به بعد،  باید از بین رفتن منافع از منظر پزشکی قانونی بخوبی و با مستندات مشخص شود که آیا برخی  منافع نظیر بویایی یا چشایی و شنوایی و ... ازبین رفته اند یا خیر؟ و درصورت ازبین رفتن آنها  دیه مطابق ماده 544 ق.م.ا باید پرداخت گردد.
 7. آقای محمود اسپانلو معاون ریاست کل دادگستری استان با تأئید نظر سایر همکاران قضایی اشاره نمودند که فرد با زندگی نباتی عرفأ بیهوش تلقی می شود ولی با توجه به اینکه در برخی منافع وسیله ای برای ارزیابی از بین رفتن آنها نداریم باید منتظر بود تا فرد کاملأ هوشیار شود  تا ارزیابی امکانپذیر شود و فقط به پرداخت خسارات قابل ارزیابی بسنده نمود.
 
 در خاتمه آقای دکتر حسین زارعی مدیر کل پزشکی قانونی استان با جمع بندی نظرات تاریخ جلسه بعدی  جهت بحث وتبادل نظر درخصوص زندگی نباتی را تعیین نمودند../files/site1/files/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%B7%D8%A8_%D9%88_%D9%82%D8%B6%D8%A7_-_%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86.pdf

دفعات مشاهده: 2486 بار   |   دفعات چاپ: 500 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزار کنندگان

تاریخ های مهم

 • مهلت ارسال مقاله
       ۳۰  دی ماه
 • تاریخ برگزاری همایش:
        ۴ -۲ اسفند ماه  ۱۴۰۱

پوستر کنگره

هفتمین همایش سراسری طب و قضا
زمان همایش:
۲-۴
اسفند ماه ۱۴۰۱
محور های همایش:

      1- واكاوي پزشكي، حقوقي و فقه عوامل موثر در مصدوميت و فوت

 - تأثیر استرس و هیجان ناشی از

   درگیری لفظی و یا فیزیکی در فوت

 -  تأثیر ضعف جسمانی و بیماری

    زمینه ای در بروز صدمه و یا فوت

- برآورد میزان تأثیر بیماری زمینه ای

 و قصور پزشکی در فوت 

 - شاخص هاي تعيين مسري

  و یا موثر بودن صدمات در فوت

 نقش زمان در آن

2- بررسي و واكاوي پزشكي،حقوقي و فقهي مسائل نوین پزشكي

- اختلال هويت جنسي (ملال جنسیتی)
- رحم جایگزین، سقط جنین قانونی
- اهداي جنين، اسپرم
 و تخمك

3- بررسي و واكاوي پزشكي، حقوقي و فقهي جبران خسارات آسیب دیدگان از اقدامات تشخیصی درمانی

-  تناسب هزینه های درمانی صدمات با دیه و یا ارش آنها
-  برقراری نظام بیمه ای بدون مقصر(No Fault) برای جبران خسارت بیماران
 

- چالش های بیمه مسئولیت پزشکان در جبران خسارت بیماران 

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

_

آمار سایت

 • کل کاربران ثبت شده: 288 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • میهمانان در حال بازدید: 22 کاربر
 • تمام بازدید‌ها: 395611 بازدید
 • بازدید ۲۴ ساعت قبل: 240 بازدید

لیسل