دبیر علمی صورتجلسه های کیمته علمی کهگیلویه و بویر احمد

 | تاریخ ارسال: 1398/3/26 | 
صورتجلسه"
چهارمین نشست کمیته علمی کارگروه هفتمین همایش طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد
زمان جلسه: 12/03/98 مکان جلسه: دفتر مدیر کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد
دستور جلسه: چهارمین صورتجلسه کارگروه هفتمین همایش طب و قضا استان کهگیلویه و بویراحمددر سال 98
حاضرین جلسه:
   1.دکتر کامروز امینی 2.دکتر محمد سعادت نشان 3. خانم دکتر مرضیه نجفی4. دکتر جعفر فراست     
    5.آقای سیدوحید محمودی مقدم 6. دکتر منصور موسویان
غایبین جلسه:
 1. آقای هدایت الله افشین  
مهمان جلسه: دکتر احسان یعقوبی متخصص داخلی مغز و اعصاب
خلاصه مطالب مطروحه در جلسه:

در این جلسه که در ساعت 7.30 برگزار گردید، پس از تلاوت چند از آیات روحبخش کلام اله مجید، در ابتدای جلسه  آقای دکتر امینی ضمن خیر مقدم از حضور دکتر یعقوبی متخصص داخلی مغز و اعصاب و تشکر از اهتمام و حضور فعال کارگروه و با اشاره به موضوعات جلسه قبل خواستار بحث و تبادل نظر در خصوص سوالات مطروحه شدند .
جمع بندی مطالب جلسه:

نخست دکتر امینی صحبت خود را با این سوال در مورد زندگی نباتی و اینکه صدماتی که در پی این مشکل بوجود می آید را چگونه مورد محاسبه و ارزیابی قرار دهیم  و اینکه زندگی نباتی دقیقاً از نظر علمی چه مواردی را شامل می شود و ما در بحث تعیین خسارت چه مواردی را میتوانیم بر اساس آسیب های که به یقین        می رسیم می توانیم محاسبه کنیم به عنوان مثال فردی که به این عارضه دچار شده و توسط متخصصین مغز و اعصاب زندگی نباتی وی مورد تائید است و بخواهیم پرونده بسته شود این سوال پیش می آید که آیا قوه ی بینایی، شنوایی یا چشایی که هر کدام دیه مشخص دارد می توان این صدمات را مورد ارزیابی قرار دهیم یا نه؟ در ادامه دکتر یعقوبی گفتند: زندگی نباتی به مواردی اتلاق می گردد که عملکرد هوشیاری و آگاهی فرد از بین برود ولی عملکردهای حیاتی(حفظ تنفس و حفظ عملکرد قلب و فشار خون) و نباتی آن ثابت بماند که آمارش هم خیلی پایین است. ساقه مغز این افراد سالم است به همین دلیل ممکن چشمش را باز و بسته کند و یا اینکه صدا از خودش در بیاورد، حرکت در اندامها داشته باشد و یا اینکه بخندد و یا آه بکشد. ولی قسمتهای شناختی و فوقانی مغزش عملاٌ از بین می رود و این باعث می شود فرد عملکرد بویایی، چشایی،بینایی و شنوایی که مربوط به خود مغز است را از دست می دهد و در بررسی مسیر این قسمتها به این نتیجه می رسیم که ممکن است کل مسیر شنوایی و بینایی و ... سالم باشد اما فرد عملاٌ هیچ واکنشی به محرک ها نشان نمیدهد زیرا سیستم مغری این قسمتها از بین رفته است، نکته مهم در اینجا  بحثهای قانونی آن است و نه فقط بحث دیات بلکه در این مبحث نکته مهم این است که فرد را مرده محسوب کنند و حمایتهای حیاتی وی را قطع کنند. در کشور انگلستان فردی که بیشتر از سه ماه در زندگی نباتی بسر می برد را در موارد غیر ترومایی، و در مواردی که مربوط به تروما باشد و بیشتر از شش ماه گذشته باشد می توانند بدون دستور قضایی و با توجه به پرونده پزشکی فرد را مرده محسوب کنند و علائم حیاتی وی را قطع کنند، در کل علل زندگی نباتی به دو دسته قرار می گیرند 1- که بر اثر تروما هست خیلی پیش آگهیشان بهتر است طبق آمار گرفته شده 54درصد این افراد احتمال دارد بعد از گذشت یکسال بر گردند و یک پاسخ شناختی و هدفمندی داشته باشند و 2- بر اثر موارد غیر تروما که حدود14رصد بر می گردند  زیرا اینها معمولادر CT اسکن و MRI شان آسیب گسترده ی مغزی دیده می شود و یا اینکه سنشان خیلی بالا است هیچ راه برگشتی ندارند. که در موارد غیر ترومایی مصرف الکل، مواد مخدر، مننژیست، از کار افتادن کبد، عفونتها، موادو سموم، التهابهایی مغزی می توانند عامل ایجاد حالت زندگی نباتی باشند. و در بحث دیات گفته شدکه معمولاٌ چشم و یا گوش در انجام معاینات و آزامایشات سالم است ولی کارکرد آنها که مربوط به عملکرد مغز است از بین رفته است. روش های محدودی از جمله PET و MRI فانکشنال میتوانند در خصوص عملکرد داشتن یا نداشتن نواحی خاصی از مغز مورد استفاده قرار گیرند که البته هم هزینه بسیار زیادی دارند و هم اینکه فقط در یکی دو شهر بزرگ کشور وجود دارند.
در ادامه دکتر امینی با طرح سوال چهارم از سوالات محور واکاوی پزشکی با زیر مجموعه زندگی نباتی، در بحث تعدد و تداخل دیات ما می توانیم هر کدام را جداگانه در نظر بگیریم یا اینکه گفته شود سرمنشا، این صدمه است و این عارضه در واقع متصل و منتسب به صدمه اولیه است.  به طور مثال اگر کره ی چشم فردی را دربیاورند خود ساختمان کره ی چشم یک دیه ای دارد در ادامه گفته می شود بینایی منفعتی است که در کره ی چشم قرار گرفته است و فرد نابینا هم می شود قطعاٌ دیه ی جداگانه ای در این خصوص به فرد داده نمیشود. حالا در جواب این سوال با توجه به بیهوشی فرد آیا امکان دارد یک دیه زوال عقل به فرد داده شود یا اینکه از نظر علمی دیه هر کدام به صورت جداگانه داده شود ؟
دکتر یعقوبی در پاسخ گفتند: زندگی نباتی موردی مشابه زوال عقل است. ولی باید مشخص شود تعریف پزشکی قانونی از زوال عقل چیست؟ زوال عقل را میتوان بعد از یکسال اعلام کرد، بویایی، شنوایی، بینایی و غیره را    می توان به صورت جداگانه در نظر گرفت.
جلسه رأس ساعت 10 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید.
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه: سیده پری رو عابدینی
 
 
امضای اعضای حاضر در جلسه:
1- دکتر کامروز امینی                  2-  دکترمنصور موسویان                     3- دکتر محمد سعادت نشان                  
 
 
 
 
4- دکتر جعفر فراصت               5- آقای سیدوحید محمودی مقدم               
 
 
 
 
                                 


 


"صورتجلسه"
سومین نشست کمیته علمی کارگروه هفتمین همایش طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد
زمان جلسه: 30/02/98 مکان جلسه: دفتر مدیر کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد
دستور جلسه: سومین صورتجلسه کارگروه هفتمین همایش طب و قضا استان کهگیلویه و بویراحمددر سال 98
حاضرین جلسه:
   1.دکتر کامروز امینی 2.دکتر محمد سعادت نشان 3. خانم دکتر مرضیه نجفی4. دکتر جعفر فراست     
    5.آقای سیدوحید محمودی مقدم 6. دکتر منصور موسویان
غایبین جلسه:
 1. آقای هدایت الله افشین   2. خانم دکترمرضیه نجفی
خلاصه مطالب مطروحه در جلسه:

در این جلسه که در ساعت 7.30 برگزار گردید، پس از تلاوت چند از آیات روحبخش کلام اله مجید، در ابتدای جلسه  آقای دکتر امینی ضمن تشکر از اهتمام و حضور فعال کارگروه و با اشاره به موضوعات جلسه قبل، مجدداً با طرح سوال1 با عنوان "آیا فردی که در وضعیت زندگی نباتی است از منظرپزشکی، حقوقی و فقهی هوشیار محسوب می گردد یا بیهوش؟" وسوال 2 با عنوان " چنانچه فرد قرار گرفته در وضعیت زندگی نباتی را بیهوش بدانیم در آنصورت  اطلاق زوال منافع به مواردی مثل بینایی، شنوایی و ........ صحیح خواهد بود ؟"خواستار بحث و تبادل نظر در خصوص سوالات مطروحه شدند .
جمع بندی مطالب جلسه:

نخست دکتر امینی بیان داشتند: موضوع زندگی نباتی و صدماتی که در این زمینه بوجود می آید، بحثی تخصصی دارد و ما بعضاً خود مجموعه پزشکی دچار ابهام هستیم که فردی که دچار زندگی نباتی میشود کدوم قسمتش  دچار آسیب میشود و چه منافعی از فرد ضایع شده، بنابراین پیشنهاد می گردد در جلسه آینده از یک متخصص مغز و اعصاب دعوت شود  و بخصوص در بحث منافعی که مورد چالش کارگروه می باشد از نظر علمی بحث و بررسی شود تا بتوانیم به یک اظهار نظر علمی، فقهی و حقوقی برسیم. سپس در خصوص سوال اول فرمودند با توجه به بررسیهای مطرح شده در جلسه قبل ما به این نتیجه رسیدیم که بحث هوشیاری صرف بیداری فرد محسوب نمی شود و کسی که وضعیت نباتی دارد سطح هوشیاری وی یک سطح نزدیک به نرمالی باشد و سیکل خواب و بیداریش و باز و بسته کردن چشمهایش در حد طبیعی باشد ولی آن محتوی هوشیاری که به درک و آگاهی فرد مربوط می شود نسبت به اطراف در حد بسیار زیادی مختل شده و این بخش از هوشیاری عملا دچار آسیب جدی گردیده و طبق این تعریف نتیجه میگیریم که فردی که در وضعیت زندگی نباتی است از نظر پزشکی هوشیار محسوب نمی شود و فاقد هوشیاری است. ودر ادامه با مطرح کردن سوال دوم از اعضاء خواست تا در خصوص این سوال به بحث بپردازند.
دکتر فراصت در خصوص مسائل مطرح شده در فقه و حقوق در این مساله بیان کردند در مباحث فقهی و با توجه به آیات قرآن و برگرفته از بعضی احادیث بحث جدا شدن روح از بدن را زمان فوت در نظر می گیرند و گفته می شود که روح چیزی نیست که گفته شود چون مغز از بین رفته پس روح از بین رفته است و نظر فقها این است که روح در تمامی بدن جاری است و مبنای که در خصوص مرگ مغزی مطرح است و استفثائاتی که صورت گرفته شد و پاسخی که داده شد بخاطر اینکه روح در سایر قسمتهای بدن باقی است چه با دستگاه و چه بدون دستگاه (زندگی نباتی) و تا زمانی که دیگر قسمتهای بدن حیات دارند نمی شود گفت روح از بدن جدا شده است و در نتیجه گفته می شود که این فرد زنده محسوب می گردد، ولی با همه این تفاسیر از سال 1379 فوت و مرگ محسوب می شود و پیوند اعضاء هم جایز دانسته شد. و در خصوص بحث زندگی نباتی در آثار فقهی به صورت مستقیم نظری داده نشده است ولی با توجه به بحثهای صورت گرفته که قاعدتاً یک پله بعد از زنگی نباتی نیز می باشد پس به طریق اولا زندگی نباتی مرگ محسوب نمی شود و معادل حیات است و در خصوص اتلاف منافع و اینکه چه منافعی از شخص از ین رفته است نظر تخصصی پزشکی ملاک می باشد. و اگر کارشناس پزشکی تائید کند که این منافع از بین رفته است وارد بحث دیات می شود.
دکتر امینی با بیان ماده 545 قانون مجازات اسلامی عنوان کردند با توجه به این ماده بحثی که مطرح می شود این است که در پرونده هایی که فرد بیهوش است (کلاً ارتباطش با بیرون قطع می باشد و اینکه مشخصاٌ گفته شود فرد در کما است) پس گفته میشود کسی که بیهوش است دیگر منفعت بینایی یا شنوایی در این فرد مطرح نمی شود،  چون هشیاری از بین رفته و درک و آگاهی ندارد. و قاعدتاٌ اطلاق زوال منافع در مواردی مثل بینایی، شنوایی و ..... صحیح نیست.
 مقرر گردید در جلسه آینده با حضور متخصص مغز و اعصاب در خصوص زندگی نباتی و سوالات مطرح شده بحث و بررسی شود.
جلسه رأس ساعت 10 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید.
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه: سیده پری رو عابدینی
 
امضای اعضای حاضر در جلسه:
1- دکتر کامروز امینی                  2-  دکترمنصور موسویان                     3- دکتر محمد سعادت نشان                  
 
 
 
 
4- دکتر جعفر فراصت               5- آقای سیدوحید محمودی مقدم               
 
 
 
 
 
                                        
 
 

 


"صورتجلسه"
دومین  نشست کمیته علمی کارگروه هفتمین همایش طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد
زمان جلسه: 23/02/98 مکان جلسه: دفتر مدیر کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد
دستور جلسه: دومین صورتجلسه کارگروه هفتمین همایش طب و قضا استان کهگیلویه و بویراحمددر سال 98
حاضرین جلسه:
   1.دکتر کامروز امینی 2.دکتر محمد سعادت نشان 3. خانم دکتر مرضیه نجفی4. دکتر جعفر فراست     
    5.آقای سیدوحید محمودی مقدم 6. آقای هدایت الله افشین
غایبین جلسه:
 1. دکتر منصور موسویان
خلاصه مطالب مطروحه در جلسه:

در این جلسه که در ساعت 8.30 برگزار گردید، پس از تلاوت چند از آیات روحبخش کلام اله مجید، در ابتدای جلسه آقای دکتر امینی از کلیه اعضاء به جهت مشارکت در مباحث کارگروه قدردانی نمودند و در خصوص وظایف کارگروهها توضیحاتی ارائه داشتند که این وظایف در دو مقوله خلاصه می شود: 1- جواب به سوالات مطروحه که به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد 2- ارائه مقالات.  و همچنین آقای دکتر امینی یادآور شدند که یکی از مهمترین مزایای این کارگروهها و همایشها تعاملات علمی است که بین پزشکی قانونی و دادگستری بوجود می آید. سپس هر کدام از اعضاء به ارائه نظرات خود در زمینه محور همایش پرداخته و به بحث و تبادل نظر پرداختند.
جمع بندی مطالب جلسه:

نخست دکتر سعادت نشان با ارائه پاورپونت زندگی نباتی این مبحث را به صورت کامل توضیح دادند و گفتند زندگی نباتی گونه ای از حیات است که شخص از انجام اعمال ارادی خود ناتوان است  تعریف از زندگی نباتی اینکه به حالتی مزمن گفته نی شود که در آن بیمار هیچ گونه آگاهی نسبت به خود و محیط پیرامونش ندارد گرچه می تواند بیدار بوده و چرخه خواب و بیداری منظمی داشته باشد و همچنین به تبیین اصول تشخیص بیماران مبتلا به زندگی نباتی پرداخت ایشان در ادامه در خصوص 1-وضعیت نباتی پایدار یا ادامه دار و 2-وضعیت نباتی مداوم یا دائمی تعریفاتی بیان کردند اینکه وقتی بیماری که به هر علتی به کما رفته پس از مدتی بیدار شود ولی آگاهی نداشته باشد بعد از گذشت چهار هفته از شروع علایم بالینی، میتوان برای بیمار تشخیص وضعیت پایدار را مطرح نمود و اگر همچنان شرایط بیمار ادامه یابد و بهبودی حاصل نشود در شرایطی که علت ایجاد اختلال تروما باشد بعد از گذشت یک سال و در علل غیر تروماتیک بعد از شش ماه این بیمار تحت عنوان وضعیت مداوم طبقه بندی میشود.
در ادامه دکتر فراصت در خصوص افتراق این وضعیت با وضعیتهای مشابه سوال کردند که دکتر نجفی پاسخ دادند که افتراق از طریق پارا کلنیک(MRI و PETاسکن ) مشخص می شود و اگر نشان دهندکه قشر مغز سالم است و کارایی دارد یعنی این فرد آگاهی دارد و همچنین درک و احساسات نسبت به محیط دارد ولی حرکت ندارد و در صورتیکه نشان دهد که قشر مغز مشکل دارد یا معیوب است این فرد هیچگونه آگاهی و درک و یا حرکتی ندارد.
دکتر امینی در ادامه فرمودند در مغز دو قسمت مهم برای ما یکی قشر مغز است و یکی ساقه ی مغز است که در زیر قرار گرفته است در قش مغز بیشتر بحث رآگاهی و شعور فرد است و ساقه ی مغز بیشتر بحث سیستم خودکار اوتونوم و ارتباط مغز و نخاع است و اینکه کدام قسمت آسیب دیده باشد با تصویر برداری مشخص می شود و یا اینکه متخصصان داخلی مغز و اعصاب با مشاهده فرد و اینکه بطور مثال ببینند که مردمک چشم و یا حتی حلق یا بلعیدن آسیب دیده است خیلی دقیق میتوانند مشخص کنند که کدام نقطه مغز آسیب دیده است چرا که این متخصصان می دانند هر قسمت از مغز کدام رفتار، فکر و شعور را کنترل می کند.
در ادامه در خصوص سوال اول مطرح شده در زیرمجموعه زندگی نباتی و تعدد دیات با عنوان آیا فردی که در وضعیت زندگی نباتی است از منظر پزشکی، حقوقی و فقهی هوشیار محسوب می گردد یا بیهوش؟
دکتر سعادت نشان اشاره کردند: زمانی فرد هوشیار کامل تلقی میشود که علاوه بر اینکه بیدار باشد و یا قابلیت بیداری داشته باشد، همزمان نسبت به محیط پیرامونش آگاهی مناسب داشته باشد.فردی که در زندگی نباتی قرار دارد بیداریشون کامل هست ولی  آگاهی وجود ندارد.
دکتر امینی فرمودند: در زندگی نباتی هوشیاری دو حالت است یکی سطح هوشیاری داریم و دیگری محتوای هوشیاری که سطح هوشیاری در این افراد نرمال است ولی محتوای هوشیاری که همان آگاهی باشد پایین است یعنی در حد صفر می باشد و اگر بخواهیم از نظر پزشکی به این سوال جواب بدهیم می گوییم سطح هوشیاری آنها طبیعی است ولی محتوای هوشیاریشان صفر است. و بحث را اینگونه جمع بندی نمودند که چون هوشیاری دارای دو بعد است و در زندگی نباتی یکی از دو بعد هوشیاری وجود ندارد پس فرد در وضعیت نباتی هوشیار محسوب      نمی گردد.
دکتر فراصت در ادامه فرمودند: فقها با توجه به کامل شدن علم پزشکی  در این قسمت به یافته های پزشکی و کارشناسی های پزشکان را در این مورد تائید می کنند و بیان کردند حقوقدانان به طور مستقیم به تعریفی از زندگی نباتی اشاره نکردند و به طور کلی  از حیات غیر مستقر صحبت کردند و تعریفی که ارائه دادند اینگونه بود که به طور کلی وضعیت کسی که آخرین رقم حیات را دارد هر چند دچار مرگ قطعی یعنی توقف کامل مغز، قلب و ریه ها نشده باشد ولی همانند مرگ مغزی بازگشت او به حیات مستقر محال است. و در ادامه با ارائه ماده 70(در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده محجور باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی نداشته باشد و نسب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نسب قیم و همچنین در صورتیکه ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده باشد دادستان شخصی را بعنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند، این حکم در مواردی که بزه دیده بعلت بیهوش قادر به شکایت نباشد نیز جاری است) و در کل قوانین واژه بیهوشی را فقط در ماده 70 داریم که از سال 92 ارائه شده است، که با توجه به بحث هایی که در جلسه صورت گرفت میتوان آنرا به زندگی نباتی هم ربط داد.  
  
 
 
 
 
 
 مقرر گردید در جلسه آینده مجدد سوال اول بهمراه سوال دوم مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
 
جلسه رأس ساعت 10:30 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید.
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه: سیده پری رو عابدینی
امضای اعضای حاضر در جلسه:
1- دکتر کامروز امینی                  2- دکتر محمد سعادت نشان                   3- خانم دکتر مرضیه نجفی  
 
 
 
 
 
4- دکتر جعفر فراصت               5- آقای سیدوحید محمودی مقدم                  6-  آقای هدایت الله افشین   
 
 
 
 
 
                                        
 


"صورتجلسه"
اولین نشست کمیته علمی کارگروه هفتمین همایش طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد
زمان جلسه: 16/02/98 مکان جلسه: دفتر مدیر کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد
دستور جلسه: اولین صورتجلسه کارگروه هفتمین همایش طب و قضا استان کهگیلویه و بویراحمددر سال 98
حاضرین جلسه:
   1.دکتر کامروز امینی 2.دکتر محمد سعادت نشان 3. خانم دکتر مرضیه نجفی4. دکتر جعفر فراست     
    5.آقای سیدوحید محمودی مقدم 6. آقای رضا بهمنی
غایبین جلسه:
 1. دکتر منصور موسویان
 2. آقای هدایت الله افشین
خلاصه مطالب مطروحه در جلسه:
در این جلسه که در ساعت 8.30 برگزار گردید، پس از تلاوت چند از آیات روحبخش کلام اله مجید، آقای دکتر امینی ضمن خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص اهمیت همایش و لزوم برگزاری چنین جلساتی توضیحاتی ارائه نمودندو همچنین در خصوص محورهای هفتمین همایش طب و قضا، و همچنین در مورد محوربا زیر مجموعهای ارائه شده، که  به این استان محول شده بحث و گفتگو شد.
جمع بندی مطالب جلسه:

 1- مقرر گردید جلسات روزهای دوشنبه بصورت هفته ای یکبار برگزار گردد.
 1. مقرر گردیدجلسه بعدی با محور بررسی تعریف زندگی نباتی، عوامل تشخیص و مشکلات مربوط به آن برگزار گردد.
 2. مقرر گردید سقف زمانی جلسات حداکثر دو ساعت و زمان آغاز آن بعد از نماز ظهر و عصر قرار داده شود.
 3. مقرر گردید جلسه بعدی عنوان های پژوهشی که می توان با محورهای همایش مطرح کرد مورد بررسی قرار گیرد.
 
جلسه رأس ساعت 10:30 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید.
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه: سیده پری رو عابدینی
امضای اعضای حاضر در جلسه:
1- دکتر کامروز امینی                  2- دکتر محمد سعادت نشان                   3- خانم دکتر مرضیه نجفی  
 
 
 
 
 
4- دکتر جعفر فراصت               5- آقای سیدوحید محمودی مقدم                  6-  آقای رضا بهمنی   
 
 
 
 
 
                                        

دفعات مشاهده: 3723 بار   |   دفعات چاپ: 294 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزار کنندگان

تاریخ های مهم

 • مهلت ارسال مقاله
       ۳۰  دی ماه
 • تاریخ برگزاری همایش:
        ۴ -۲ اسفند ماه  ۱۴۰۱

پوستر کنگره

هفتمین همایش سراسری طب و قضا
زمان همایش:
۲-۴
اسفند ماه ۱۴۰۱
محور های همایش:

      1- واكاوي پزشكي، حقوقي و فقه عوامل موثر در مصدوميت و فوت

 - تأثیر استرس و هیجان ناشی از

   درگیری لفظی و یا فیزیکی در فوت

 -  تأثیر ضعف جسمانی و بیماری

    زمینه ای در بروز صدمه و یا فوت

- برآورد میزان تأثیر بیماری زمینه ای

 و قصور پزشکی در فوت 

 - شاخص هاي تعيين مسري

  و یا موثر بودن صدمات در فوت

 نقش زمان در آن

2- بررسي و واكاوي پزشكي،حقوقي و فقهي مسائل نوین پزشكي

- اختلال هويت جنسي (ملال جنسیتی)
- رحم جایگزین، سقط جنین قانونی
- اهداي جنين، اسپرم
 و تخمك

3- بررسي و واكاوي پزشكي، حقوقي و فقهي جبران خسارات آسیب دیدگان از اقدامات تشخیصی درمانی

-  تناسب هزینه های درمانی صدمات با دیه و یا ارش آنها
-  برقراری نظام بیمه ای بدون مقصر(No Fault) برای جبران خسارت بیماران
 

- چالش های بیمه مسئولیت پزشکان در جبران خسارت بیماران 

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

_

آمار سایت

 • کل کاربران ثبت شده: 292 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • میهمانان در حال بازدید: 6 کاربر
 • تمام بازدید‌ها: 404411 بازدید
 • بازدید ۲۴ ساعت قبل: 237 بازدید

لیسل